Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokymo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Personalo skyriaus Mokymo poskyrio (toliau – Mokymo poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Mokymo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento statutinių valstybės tarnautojų (toliau – pareigūnų) rengimui, jų profesiniam ugdymui bei pasirengimo gerinimui ir tobulinimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo pareigūnams skirtas šaudybos bei taktikos pratybas ir kitus mokymus;
- rengia pareigūnų šaudybos, fizinės prievartos naudojimo, profesinės taktikos mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo programų projektus;
- pagal kompetenciją rengia mokomąją medžiagą reikalingą pareigūnų profesiniam ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui;
- kaupia informaciją apie pareigūnų profesinį parengimą;
- pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą pareigūnams jiems rūpimais profesinio parengimo klausimais;
- paruošia inventorių bei specialias priemones reikalingas mokymams ir pratyboms;
- dalyvauja pareigūnų taktikos pasirengimo patikrinime;
- stebi pareigūnų atliekamą darbą, dalyvauja jo aptarimuose;
- teikia rekomendacijas dėl pareigūnų darbo gerinimo ir tobulinimo;
- vykdo pareigūnų ir pretendentų į vidaus tarnybą patikrinimus dėl fizinio, kovinio ir specialaus pasirengimo atitikimo nustatytiems reikalavimams;
- pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Mokymo poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- 1 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais departamento veiklą, juridinius, darbo ir socialinius santykius, Vidaus tarnybos statutu, Valstybės tarnybos įstatymu, Vadovybės apsaugos įstatymu, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatais, Mokymo poskyrio nuostatais;
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį saugomų objektų ir (ar) saugomų asmenų apsaugos srityje;
- žinoti saugomų objektų ir saugomų asmenų organizavimo ir taktikos principus;
- žinoti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- mokėti savarankiškai dirbti, rinkti, kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir Internet Explorer;
- turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »