Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis –A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga mokyti ugniagesius gelbėtojus bendrųjų profesinio mokymo dalykų, koordinuoti Mokyklos tarp institucinius ryšius, tobulinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) statutinių valstybės tarnautojų (toliau – pareigūnas), karjeros valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojas) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas) kvalifikaciją.

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- skaito bendrųjų profesinio mokymo dalykų (lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba) paskaitas kursantams ir klausytojams;
- vykdo VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų anglų kalbos mokymą;
- koordinuoja Mokyklos tarp institucinius ryšius;
- užtikrina kursantų ir klausytojų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų metu;
- kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, metodinę ir vaizdinę mokomąją medžiagą pagal savo veiklos kryptis;
- tvarko mokymo dokumentaciją;
- teikia pasiūlymus dėl mokymo programų rengimo ir papildymo;
- nesant Mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiojo specialisto, koordinuojančio tarptautinius ryšius, vykdo jo funkcijas;
- pagal kompetenciją vykdo kitus su Mokymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Mokyklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities anglų kalbos filologijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų dėstymo (mokymo) darbo patirties;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, švietimo ir mokslo ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir mokymo organizavimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, funkcinius kalbos stilius ir jų taikymą;
- mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir perteikti jas Mokyklos vadovybei, Mokymo skyriaus vadovybei, pirminio profesinio mokymo kursų kursantams (toliau – kursantas), formalaus ir neformalaus mokymo programų kursų klausytojams (toliau – klausytojas);
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
- turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB klientas

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »