Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – Mokykla) Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis –A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga mokyti ugniagesius gelbėtojus bendrųjų profesinio mokymo dalykų, koordinuoti Mokyklos tarp institucinius ryšius, tobulinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) statutinių valstybės tarnautojų (toliau – pareigūnas), karjeros valstybės tarnautojų (toliau – tarnautojas) ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas) kvalifikaciją.

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- skaito bendrųjų profesinio mokymo dalykų (lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba) paskaitas kursantams ir klausytojams;
- vykdo VPGT pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų anglų kalbos mokymą;
- koordinuoja Mokyklos tarp institucinius ryšius;
- užtikrina kursantų ir klausytojų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi paskaitų metu;
- kaupia specialią literatūrą, rengia konspektus, metodinę ir vaizdinę mokomąją medžiagą pagal savo veiklos kryptis;
- tvarko mokymo dokumentaciją;
- teikia pasiūlymus dėl mokymo programų rengimo ir papildymo;
- nesant Mokyklos Mokymo skyriaus vyriausiojo specialisto, koordinuojančio tarptautinius ryšius, vykdo jo funkcijas;
- pagal kompetenciją vykdo kitus su Mokymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Mokyklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities anglų kalbos filologijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų dėstymo (mokymo) darbo patirties;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, švietimo ir mokslo ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir mokymo organizavimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, funkcinius kalbos stilius ir jų taikymą;
- mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir perteikti jas Mokyklos vadovybei, Mokymo skyriaus vadovybei, pirminio profesinio mokymo kursų kursantams (toliau – kursantas), formalaus ir neformalaus mokymo programų kursų klausytojams (toliau – klausytojas);
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
- turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »