Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Muitinės informacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2020 m. gegužės 4 d.
įsakymu Nr. 1B-324

MUITINĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės informacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Muitinės informacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti vieningą informavimą ir konsultavimą Lietuvos Respublikos muitinėje (toliau – muitinė), užtikrinti sklandų informavimo ir konsultavimo administracinių paslaugų teikimą asmenims, kurti gerą muitinės įvaizdį.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – informavimo ir konsultavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės, Asmens duomenų teisinės apsaugos,Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymais, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą, projektų valdymą ir visuomenės informavimą;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį muitinės veiklos srityje;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. teikia asmenims informaciją ir konsultacijas žodžiu, raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis apie muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymą;
5.2. priima, registruoja, vertina ir skirsto Muitinės informacijos skyriaus specialistams gautus asmenų paklausimus, perduoda juos muitinės ekspertams;
5.3. rengia, registruoja ir išsiunčia paklausėjams atsakymus į asmenų paklausimus;
5.4. renka, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su asmenų informavimo ir konsultavimo paslaugomis, taip pat kitą skyriaus uždaviniams vykdyti reikalingą informaciją;
5.5. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su informavimo ir konsultavimo administracinėmis paslaugomis muitinėje;
5.6. tvarko (klasifikuoja) atsakymus į asmenų paklausimus ir papildo jais Žinių medį – susistemintą muitinės įgyvendinamų teisės aktų ir apibendrintos informacijos apie jų taikymą rinkinį;
5.7. teikia išvadas dėl asmenų skundų, susijusių su informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimu;
5.8. atsižvelgiant į gautų skundų pobūdį, teikia siūlymus Muitinės informacijos skyriaus vedėjui dėl informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo proceso tobulinimo;
5.9. atlieka muitinės klientų apklausas dėl muitinės teikiamų informavimo ir konsultavimo administracinių paslaugų kokybės ir renka, kaupia ir analizuoja grįžtamojo ryšio informaciją;
5.10. teikia Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) struktūriniams padaliniams ir muitinės įstaigoms metodinę ir praktinę pagalbą asmenų informavimo ir konsultavimo srityje, dalyvauja mokant muitinės pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir tobulinant jų kvalifikaciją muitinėje teikiamos informacijos klausimais;
5.11. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas užsienio kalbomis (anglų ir rusų);
5.12. atstovauja Muitinės departamentui arba kitų valstybės institucijų, Europos Sąjungos institucijų, kitų šalių muitinių ir tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose;
5.13. rengia informaciją apie Muitinės informacijos skyriaus veiklos plano įgyvendinimą, teikia informaciją apie pasiektus rezultatus;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muitinės informacijos skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Muitinės informacijos skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Muitinės informacijos skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 9.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €