Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Darbo pobūdis

1. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 19
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Agentūros darbą įgyvendinant Agentūrai priskirtus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja Agentūrai ir atsako už jai iškeltų uždavinių ir deleguotų funkcijų įgyvendinimą;
 • organizuoja Agentūros darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;
 • užtikrina LR įstatymų, LR Prezidento dekretų, LR tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, LR žemės ūkio ministro, viceministrų ar kanclerio, pagal nustatytas veiklos, administravimo sritis, pavedimų vykdymą;
 • užtikrina, kad Agentūros veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse institucijose, įmonėse ir organizacijose bei kitose įmonėse bei organizacijose, teismuose;
 • teikia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl nacionalinės ir ES paramos žemės ir maisto ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei lėšų administravimo bei jų mokėjimo ir kontrolės funkcijų atlikimo tobulinimo;
 • teikia LR žemės ūkio ministrui tvirtinti Agentūros metinius veiklos planus, Agentūros metines veiklos ataskaitas, siūlymus dėl Agentūros struktūros tobulinimo ir atsiskaito už savo tarnybinę veiklą;
 • tvirtina Agentūros padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo reglamentą ir kitus Agentūros vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;
 • atsižvelgdamas į Agentūros struktūrinio padalinio, atsakingo už vidaus audito funkcijų atlikimą, vadovo teikiamas išvadas ir pastabas priima sprendimus dėl Agentūros struktūrinių padalinių veiklos tobulinimo;
 • sudaro pagal Agentūros kompetenciją sutartis ir susitarimus;
 • disponuoja Agentūrai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo mokėjimo pavedimus, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
 • kuria finansų kontrolės sistemą bei dalyvauja vykdant kontrolę;
 • vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, taip pat LR žemės ūkio ministro pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros veiklos tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir ES žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės politiką, pagrindines Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemones, nacionalinės paramos priemones, kurių administravime dalyvauja Agentūra;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES ir nacionalinės paramos lėšų administravimą bei kitus teisės aktus, susijusius su Agentūros veikla;
 • išmanyti pagrindinius atstovavimo ES institucijose principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus Agentūros tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: