Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta-Tauragė); koeficientas 7,1

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Nepriemokų administravimo departamento Valstybei perduotino turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Nepriemokų administravimo departamento (toliau — Departamentas) Valstybei perduotino turto skyriaus (toliau — skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduotino (perduoto) turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių (toliau — turtas) priėmimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis (toliau — administravimas) klausimams spręsti, užtikrinti efektyvų bei kokybišką turto administravimo procesą, organizuoti konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir / ar tabako gaminių naikinimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų su turto administravimu susijusių procedūrų vykdymą, teisės aktų nustatyta tvarka perima, apskaito, įkainoja (įvertina), saugo, realizuoja, grąžina, pripažįsta atliekomis ir sunaikina turtą;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės paveldėtų individualių įmonių administravimą, sprendžia šių įmonių likvidavimo klausimus, vykdo jų likvidavimo procedūras ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia informaciją dėl minėtų įmonių išregistravimo;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės vardu paveldimo turto paveldėjimą, organizuoja ir surenka duomenis apie valstybės paveldimą turtą ir juos teikia notarų biurams dėl valstybės turto paveldėjimo teisės liudijimo įforminimo;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą atsiskaitymą su palikėjo kreditoriais iš valstybės paveldėto turto, renka duomenis apie kreditorius, jų pareikštus finansinius reikalavimus, renka bei vertina pateiktų kreditorinių reikalavimų teisėtumą ir pagrįstumą, bei rengia dokumentų projektus dėl atsiskaitymo su kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą atsiskaitymą pagal pateiktus kreditorinius reikalavimus, susijusius su turto administravimu, nagrinėja minėtus reikalavimus, renka dokumentus, rengia dokumentus dėl kreditorinių reikalavimų tenkinimo arba tarnybinius pranešimus dėl žalos atlyginimo;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą sutarčių dėl turto realizavimo teikimo paslaugų sąlygų laikymąsi, atlieka minėtų paslaugų tiekėjų patikrinimus, tinkamai bei laiku įformina patikrinimo dokumentus;
 • siekdamas užtikrinti valstybės biudžeto lėšų, skirtų turto administravimo procesams tvarkyti, racionalų ir teisėtą panaudojimą, rengia išvadas dėl išlaidų, patirtų tvarkant turto administravimo procesus, apmokėjimo panaudojant turto administravimo procesams tvarkyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą turto administravimo bei naikinimo duomenų tvarkymą, rengia su turto administravimu bei naikinimu susijusią analitinę medžiagą (ataskaitas, informaciją ir panašiai), tvarko kitą su turto administravimu susijusią informaciją;
 • į Mokesčių apskaitos informacinę sistemą (toliau — MAIS) suveda su turto administravimu susijusią informaciją, užtikrina, kad MAIS registruojami ūkiniai įvykiai ar ūkinės operacijos būtų pagrįsti pirminiais apskaitos dokumentais ir faktiškai atliktų veiksmų atitikimą įvestiems duomenims, teikia pasiūlymus dėl MAIS procesų tobulinimo (optimizavimo);
 • siekdamas užtikrinti įvairių asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, įstatymų nustatyta tvarka bei terminais rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas į gautus paklausimus, prašymus bei pareiškimus, susijusius su turto administravimu;
 • siekdamas užtikrinti Departamento skyriui suformuluotų uždavinių bei tikslų įgyvendinimą, dalyvauja Departamento skyriuje sudarytų funkcinių padalinių (komisijų bei darbo grupių) veikloje;
 • siekdamas užtikrinti bendrų su turto administravimu susijusių klausimų tinkamą sprendimą, bendradarbiauja su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) kitais administracijos padaliniais, dalyvauja sudarytų funkcinių padalinių (komisijų ir darbo grupių) veikloje, pateikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus Departamento skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • siekdamas užtikrinti turto administravimo klausimų operatyvų sprendimą, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, mokesčių administravimą, turto administravimą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti bendrauti, išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, organizuoti savo veiklą, rengti analitinę medžiagą bei išvadas;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos lengvąjį automobilį;
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: