Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
Amber staff

Nepriklausomų valdybos narių atranka

50 €/val. Neatskaičius mokesčių
Skaičiuoti »
Į rankas per mėn.
Vilnius - Amber staff

Darbo pobūdis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skelbia atranką į steigiamos valstybės įmonės Lietuvos
automobilių kelių direkcijos (toliau - Įmonė) nepriklausomų valdybos narių pareigas.
Įmonės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 5 narių: trijų nepriklausomų narių ir dviejų
valstybės tarnautojų.
Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga - po 4 metų nuo
paskyrimo datos.
Atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą – valandinis įkainis 50 Eur/val., valdybos
nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio.
Valdybos nario veiklos sutarties projektas pridedamas.
VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ vykdomos atrankos:
.
Kandidatų atrankos aprašas:
.
Atranką vykdys Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija.
Atrankos būdas: pokalbis.

Reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į įmonės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir
specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nepriekaištingos reputacijos;
1.3. turi būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų
konfliktas.
2. Specialieji reikalavimai:
2.1. mokėti anglų kalbą (ne mažesniu kaip B2 lygiu);
2.2. turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių:
2.2.1. strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 5 metų
darbo aukščiausio lygmens vadovo patirtis įmonėje, kurios darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 100,
o metinės pajamos ne mažesnės nei 20 mln. eurų arba darbo kolegialiuose priežiūros ar valdymo
organuose 5 metų patirtis; puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su
suinteresuotomis šalimis gebėjimai; korporatyvinės valdysenos principų išmanymas);
2.2.2. finansų srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis finansų
(finansų valdymo, investicijų, rizikų valdymo ar audito) srityje, iš kurių ne mažesnė nei 3 metų
vadovaujamo darbo finansų srityje patirtis įmonėje, turinčioje ne mažiau kaip 100 darbuotojų, būtų
privalumas; puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis
gebėjimai; darbo kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis);
2.2.3. kelių infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje (šią kompetenciją patvirtina ne mažiau
3 metų aukščiausio lygmens vadovo patirtis kelių infrastruktūros projektų valdymo ir plėtros srityje;
puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
darbo kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtis; patirtis kelių tinklo priežiūros ir
vystymo srityje būtų privalumas);
3. Nepriklausomumo kriterijai:
3.1. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, įgyvendinančios naujai steigiamos valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos savininko teises ir pareigas, ar jai pavaldaus juridinio asmens
valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.2. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti
su naujai steigiama valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija susijusio juridinio asmens
vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus neturi būti ėjęs tokių pareigų ir gavęs atlygį iš
susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
3.3. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi būti
su naujai steigiama valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija susijusio juridinio asmens
dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
3.4. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas neturi
turėti reikšmingų verslo ryšių su naujai steigiama valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių
direkcija susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens
dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio
pajamos iš susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų,
išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
3.5. teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos kandidatas
paskutinius dvejus metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko su naujai steigiama
valstybės įmone Lietuvos automobilių kelių direkcija susijusio juridinio asmens auditą, partneriu,
dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
3.6. kandidatas neturi būti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

Mes jums siūlome

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, kurioje privalo nurodyti į kurią (-
ias) kompetencijų sritį (-is), nurodytą (-as) šio skelbimo specialiuose reikalavimuose,
kandidatuoja (priedas);
2. gyvenimo aprašymas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
4. motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
5. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
6. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems
reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1-2 punktuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio
skelbimo 3 punkte.
Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros UAB „Amber team“ atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti
papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams
bei nepriklausomumo kriterijams.
Kandidatai teikia dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amber team“ iki 2020 m. rugpjūčio 11 d.
Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Amber team“ gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus
prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Vivulskio
g. 7, 03162 Vilnius.
2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą), adresu: Vivulskio 7, 03162 Vilnius. Pridedamos
dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos
laimėtoju.
3. Elektroniniu paštu patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo
priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.
Kontaktinis asmuo – Vaida Pociutė Bortelienė, UAB „Amber team“ direktorė, tel. , el.
paštas .
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Toma Vevelstad, UAB „Amber team“ Personalo projektų vadovė,
tel. , el. paštas
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.
PRIEDAI IR DAUGIAU INFORMACIJOS:
1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas).
2. Valdybos nario veiklos sutarties projektas

Atlyginimas

50 €/val. neatskaičius mokesčių
Valdybos nario atlygis per mėnesį negali būti didesnis kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio.
Amber staff

Amber staff

Amber staff – personalo sprendimų kompanija. Glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais mes tampame jų ilgamečiais partneriais. Randame sprendimus ir teikiame paslaugas žmogiškųjų išteklių srityje. Lankstumas, skaidrumas, sąžiningumas, greitis ir kokybė – vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienėje savo veikloje.

Sekite mūsų darbo skelbimus Facebook ir LinkedIn paskyrose: