Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PAGALBOS VAIKAMS IR ŠEIMOMS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti miestų ir apskričių Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) miestų ir apskričių vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – teritoriniai skyriai) vaiko saugumo situacijos vertinimą, vykdyti dalyvavimo atvejo vadybos procese ir bendradarbiavimo su atvejo vadybininku, savivaldybės administracija stebėseną ir teikti metodinę pagalbą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vaiko teisių apsaugos – srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar psichologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos, socialinio darbo, paslaugų vaikui teikimo srityje;
4.3. turėti žinių vaiko raidos srityje, gebėti atpažinti ir įvertinti vaiko poreikius;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą, tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos klausimus;
4.5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų ir dokumentų rengimą;
4.7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti veiklą, ieškoti, analizuoti sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka vaiko saugumo situacijos vertinimo ir Tarnybos teritorinių skyrių bendradarbiavimo su atvejo vadybininku atvejo vadybos procese, savivaldybės administracija stebėseną;
5.2. formuoja vienodą Tarnybos teritorinių skyrių praktiką vertinant vaiko saugumo situaciją, dalyvaujant atvejo vadybos procese, bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis;
5.3. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja statistinę informaciją apie Tarnybos teritorinių skyrių vaiko saugumo situacijos vertinimus, dalyvavimą atvejo vadybos procese;
5.4. pagal Skyriaus vedėjo priskirtas veiklos sritis rengia ataskaitas, apklausas, siūlymus, pastabas, rekomendacijas dėl vaiko situacijos saugumo vertinimo, dalyvavimo atvejo vadybos procese, bendradarbiavimo su savivaldybių administracijomis, vienodos Tarnybos teritorinių skyrių praktikos įgyvendinimo ir tobulinimo;
5.5. inicijuoja, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja pasitarimus su valstybės institucijų, savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovais Tarnybos teritorinių skyrių vaiko saugumo situacijos vertinimo, dalyvavimo atvejo vadybos procese ir bendradarbiavimo su savivaldybės administracija klausimais, dalyvauja juose;
5.6. Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose ir įstaigose, tarybų, komisijų ir darbo grupėse, susijusiose su Skyriaus veikla;
5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis su vaiko teisių apsauga susijusiais klausimais;
5.8. analizuoja nacionalinę ir užsienio šalių praktiką, darbo metodus, susijusius su Tarnybos teritorinių skyrių vaiko saugumo situacijos vertinimu, dalyvavimu atvejo vadybos procese ir bendradarbiavimu su savivaldybės administracija, teikia siūlymus dėl minėtos praktikos taikymo Tarnybos, Skyriaus veikloje;
5.9. inicijuoja, dalyvauja rengiant ir (ar) nagrinėjant teisės aktų projektus, susijusius su vaiko teisių apsaugos teisinio reguliavimo tobulinimu;
5.10. nagrinėja valstybės, savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei skundus ir rengia atsakymų į juos projektus;
5.11. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.50
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €