Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Panevėžio teritorinis skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos

vertinimo instituto direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1A-120

(Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus 2020 m. birželio d. įsakymo Nr. 1A- redakcija)PANEVĖŽIO TERITORINIO skyriaus VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Panevėžio teritorinio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – Institutas) Panevėžio teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą ir jam vadovauti, organizuoti laboratorinių tyrimų atlikimą, laikantis galiojančių norminių dokumentų ir teisės aktų reikalavimų, užtikrinti Skyriaus kokybės vadybos sistemos reikalavimų įgyvendinimą ir atnaujinimą. Organizuoti ūkinį skyriaus aptarnavimą.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities funkcijas – koordinuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, organizuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, kontroliuoja kokybės vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje;

4.3. žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Maisto, Produktų saugos, Veterinarijos įstatymus ir kitus su maisto produktų sauga, kontrole, Lietuvos standartu EN ISO/IEC 17025, veterinarine veikla, darbo santykiais susijusius teisės aktus;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti laboratorijų darbo specifiką; 4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, naujų tyrimų metodų įdiegimą, įteisinimą bei patvirtinimą Skyriuje;

5.2. pagal standartą LST EN ISO /IEC 17025 vykdo Skyriaus techninio vadybininko funkcijas;

5.3. užtikrina, kad tyrimai būtų atliekami laikantis galiojančių standartų ar kitos norminės dokumentacijos reikalavimų;

5.4. užtikrina kokybės vadybos sistemos palaikymą Skyriuje, atliekamų tyrimų metodų akreditavimą, organizuoja naujų metodų įteisinimą ir teikimą akreditavimui;

5.5. organizuoja Skyriaus ūkinį aptarnavimą, inicijuoja darbui reikalingų medžiagų, priemonių, įrangos, paslaugų įsigijimą;

5.6. užtikrina jam patikėtą Instituto turtą, užtikrina jo efektyvų naudojimą, inicijuoja nereikalingo, netinkamo turto ir medžiagų nurašymą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus patalpų priežiūrą;

5.7. organizuoja sutarčių tarp Skyriaus ir laboratorinių tyrimų paslaugų užsakovų sudarymą, kontroliuoja jų vykdymą;

5.8. organizuoja užsakovų skundų nagrinėjimą, pagal poreikį bendradarbiauja su Instituto vadovybe skundų sprendimų klausimais;

5.9. teikia informaciją užsakovams, bei konsultuoja savo kompetencijos ribose apie Skyriaus atliekamas funkcijas;

5.10. organizuoja laboratorinių tyrimų ataskaitų rengimą, teikia duomenis Instituto vadovybei apie Skyriaus veiklą;

5.11. organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus pagal sudarytą planą;

5.12. koordinuoja mokymo įstaigų moksleivių, studentų ir asmenų savarankiškos praktikos atlikimą Skyriuje;

5.13. užtikrina sklandų techninių procesų vykdymą ir rizikos valdymą skyriuje;

5.14. nustatyta tvarka rengia ir teikia Teisės ir personalo skyriui Skyriaus dokumentus, reikalingus personalo valdymui;

5.15. vykdo kitus Instituto direktoriaus pavedimus bei nurodymus, siekiant Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Instituto direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.10
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €