Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekstremalių sveikatai situacijų centro
direktoriaus 2020 m. birželio 18 d.
įsakymu Nr. 04K-48

PARENGTIES PLANAVIMO IR STEBĖSENOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas, kuris funkcijas atlieka Kauno mieste.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų atvejais, planuoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros priemones ekstremaliųjų situacijų atvejais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais bei joms įvykus organizavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Studijų krypčių grupė – sveikatos mokslai. Studijų kryptys – visuomenės sveikata arba medicina.
4.2.mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programa), naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);
4.3. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais bei veiklą joms įvykus;
5.2. planuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros priemones ekstremaliųjų situacijų atvejais;
5.3. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir metodines rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui veikti ekstremaliosiomis situacijomis, vertina kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus;
5.4. dalyvauja rengiant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos mobilizacijos planus pagal Sveikatos apsaugos ministerijai nustatytas mobilizacines užduotis;
5.5. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina bendrąjį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos parengties ekstremaliosioms situacijoms planą;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant specialiųjų planų įgyvendinimą (Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju ir kitų planų);
5.7. apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą;
5.8. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
5.9. nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;
5.10. organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą;
5.11. rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
5.12. rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;
5.13. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą;
5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėjui.Susipažinau: _______________ _________________________ ______________
(Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 7.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €