Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Darbo pobūdis

 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 11
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti nedarbo socialinio draudimo ir dalinio darbo išmokų (toliau – išmokos) skyrimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, taip pat rengti dokumentus nedarbo išmokų mokėjimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Pagal gaunamus paklausimus rengia atsakymų projektus gyventojams ir apdraustiesiems išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo klausimais.
 • Tikrina išmokų apskaičiavimą, išmokų skyrimo ir mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, pratęsimo teisingumą ir priima sprendimus dėl asmens teisės į išmoką, išmokos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo, perskaičiavimo, pakartotinio skyrimo.
 • Kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą.
 • Rengia dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų permokų nustatymo (apskaičiuoja permokas, nustato ir analizuoja jų susidarymo priežastis, rengia sprendimų dėl permokų nustatymo projektus).
 • Rengia dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų išieškojimo (rengia sprendimų dėl permokų išieškojimo, raštų dėl permokų grąžinimo, susitarimų tarp teritorinio skyriaus ir grąžinančių permokas dalimis asmenų projektus ir teikia dokumentus dėl permokų išieškojimo teismine tvarka), kontroliuoja permokų išieškojimą, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Tikrina draudėjų dokumentus, susijusius su išmokų skyrimu ir mokėjimu, surašo pažymas.
 • Analizuoja ir apibendrina išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingų duomenų poreikį, išmokų skyrimo procesą ir teikia išvadas, rengia paklausimus dėl trūkstamų duomenų ir dokumentų.
 • Analizuoja dažniausiai pasitaikančias klaidas ir teikia operatyvius ir motyvuotus siūlymus dėl programinės įrangos keitimo ar kitų priemonių įgyvendinimo, siekiant eliminuoti permokų susidarymo riziką.
 • Nagrinėja individualias situacijas tikrinant nedarbo išmokų skyrimo ir mokėjimo sprendimų projektus dėl užsienyje įgytų draudimo (darbo) laikotarpių vertinimo bei nedarbo išmokų skyrimo išimčių taikymo galimybės.
 • Analizuoja ir apibendrina išmokų statistinius rodiklius, teikia išvadas.
 • Analizuoja nedarbo išmokų skyrimo ir mokėjimo duomenis ir operatyviai rengia dokumentus kreipimuisi į užsienio valstybes dėl Lietuvoje išmokėtų nedarbo išmokų kompensavimo bei užsienio valstybėse išmokėtų nedarbo išmokų kompensavimo, sprendimų teikti užsienio valstybėms kompensavimo reikalavimus projektus.
 • Apibendrina ir analizuoja gaunamus paklausimus.
 • Nagrinėja paklausimus, pareiškimus ir skundus išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, ruošia atsakymų projektus, Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir išduoda pažymas apie išmokų skyrimą ir mokėjimą.
 • Analizuoja Lietuvos darbo biržos pateiktus dokumentus ir paaiškinimus dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr.883/2004 ir Nr. 987/2009 nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, bei nedarbo išmokų kompensavimu. Pildo Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu, eksportu, kompensavimu, tikrina šių dokumentų pildymą ir išdavimą.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius nedarbo socialinį draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, nedarbo ir dalinio darbo išmokų skyrimą ir mokėjimą, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: