Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Alytus - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, taip pat rengti socialinio draudimo išmokų ir žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei vienkartinių kompensacijų asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius (toliau visos kartu – išmokos) apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo dokumentų, draudimo sumų apskaičiavimo valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims ar jų šeimos nariams (toliau – draudimo sumų apskaičiavimas), sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais įvykiais projektus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Priima sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo teisės aktų nustatyta tvarka, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – Alytaus skyrius) direktoriui pavedus.
 • Tikrina vyresniųjų specialistų parengtų išmokų apskaičiavimo, perskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo dokumentų, duomenų tikslinimo pagrįstumą ir teisingumą.
 • Analizuoja vyresniųjų specialistų išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo klaidas, procedūrų atlikimo terminus ir informuoja Skyriaus vedėją apie vyresniųjų specialistų atliekamo darbo kokybę, teikia siūlymus trūkumams šalinti, darbo organizavimui gerinti.
 • Suveda duomenis į informacinę sistemą iš paštu gautų prašymų išmokoms skirti.
 • Rengia sprendimų dėl ligos išmokų skyrimo projektus, pagal kuriuos priima sprendimus dėl ligos išmokų skyrimo bei analizuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl programinės įrangos tobulinimo, tikslinant ar papildant sprendimų projektų atrankos tikrinimo kriterijus.
 • Rengia sprendimų dėl ligos išmokų skyrimo projektus ir priima šiuos sprendimus bei analizuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl programinės įrangos tobulinimo, tikslinant ar papildant sprendimų projektų atrankos tikrinimo kriterijus.
 • Rengia sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais/nedraudžiamaisiais įvykiais, išmokų bei draudimo sumų apskaičiavimo projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) išmokų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo išmokų gavėjams bei rengia informacinius raštus. Kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą.
 • Analizuoja gautų prašymų ir dokumentų priėmimo klaidas, informuoja Skyriaus vedėją apie gaunamų dokumentų priėmimo ir pildymo trūkumus ir Skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl priimamojo darbo gerinimo.
 • Rengia ir teikia dokumentų ir sprendimų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų permokų nustatymo ir išieškojimo, o Skyriaus vedėjui pavedus – kontroliuoja permokų išieškojimą.
 • Rengia išmokų gavėjų dokumentus dėl regreso teisės įgyvendinimo.
 • Tikrina draudėjų dokumentus, susijusius su išmokų skyrimu ir mokėjimu, Alytaus skyriaus direktoriui pavedus, surašo pažymas.
 • Dalyvauja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime, Alytaus skyriaus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
 • Analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais įvykiais bei išmokų statistinius rodiklius.
 • Pildo Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu ir motinyste.
 • Apibendrina ir analizuoja gaunamus paklausimus.
 • Dalyvauja išmokų bylų inventorizacijoje.
 • Nagrinėja pareiškimus ir skundus nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudžiamaisiais/nedraudžiamaisiais įvykiais bei išmokų skyrimo ir mokėjimo, draudimo sumų apskaičiavimo, rengia ir tikrina atsakymų į paklausimus projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Konsultuoja Skyriaus specialistus išmokų skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimo ir pripažinimo draudžiamaisiais ar nedraudžiamaisiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimo klausimais.
 • Atlieka klientų aptarnavimo specialisto funkcijas, konsultuojant klientus sudėtingais išmokų, nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo ir mokėjimo, draudimo sumų apskaičiavimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ar profesinių ligų tyrimo ir pripažinimo draudžiamaisiais/nedraudžiamaisiais įvykiais, klausimais, Alytaus skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) pavedus.
 • Rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus ligos išmokų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti, informuoja (raštu, per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS) pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus, ir teikia parengtų raštų projektus tikrinti Skyriaus vedėjui.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, išmokų bei vienkartinių kompensacijų asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius skyrimą ir mokėjimą, draudimo sumų apskaičiavimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, dalinio darbo išmokų bei ilgalaikio darbo išmokų skyrimą ir mokėjimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (57) »