Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pasų skyriaus specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Migracijos valdybos (toliau – MV) Pasų skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 7
 • Pareigybė reikalinga priimti ir nagrinėti asmenų prašymus asmens dokumentų išdavimo ir keitimo, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ir (ar) jo šeimos nario teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir šią teisę patvirtinančios pažymos ir (ar) Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo.Šios pareigybės darbo vieta yra Vilniaus apskr. VPK MV.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima ir nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti, pakeisti pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau – pažyma), ar nutraukti šių prašymų nagrinėjimą, rengia sprendimų projektus, pasirašo pranešimus apie priimtą sprendimą, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia užsieniečių asmens bylas Migracijos departamentui sprendimui dėl pažymos panaikinimo priimti;
 • priima užsieniečių prašymus išduoti, pakeisti, įforminti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę (toliau – ES kortelė), pasirašo pažymas, patvirtinančias prašymo priėmimą; nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti, pakeisti, įforminti ES kortelę ar nutraukti šių prašymų nagrinėjimą, rengia sprendimų projektus, pasirašo pranešimus dėl ES kortelės išdavimo, pakeitimo, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia užsieniečių asmens bylas Migracijos departamentui sprendimui dėl ES kortelės panaikinimo priimti;
 • priima ES piliečių ir jų šeimos narių, kuriems patvirtinta ar suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaracijas;
 • registruoja asmens dokumentų išrašymo sistemoje asmenų prašymus išduoti (pakeisti) ES kortelę, formuoja užsakymą asmens dokumentų išrašymo centrui, tikrina gautas pakuotes su išrašytais asmens dokumentais, įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą duomenis apie ES kortelės galiojimą (negaliojimą), grąžinimą (negrąžinimą);
 • rengia paklausimus į kompetentingas institucijas dėl keitimosi informacija dokumentų išdavimo klausimais, nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus;
 • tvarko prašymų išduoti pažymą ar ES kortelę kartoteką, formuoja užsieniečių asmens bylas, tvarko registrus ir žurnalus;
 • pagal kompetenciją interesantams teikia informaciją dėl pažymos ar ES kortelės išdavimo klausimais;
 • surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui ir Užsieniečių registrui dėl duomenų įvedimo, patikslinimo, klaidingai registre įrašytų duomenų ištaisymo;
 • naudojasi informaciniais registrais;
 • vykdo kitus su Vilniaus apskr. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, migracijos procesus, dokumentų rengimo ir nagrinėjimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti bendravimo psichologiją;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
CVB klientas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: