Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Patarėjas, pareiginės algos koeficientas - 11,7

Vilnius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Darbo pobūdis

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės (toliau – grupės) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Patarėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti Teisingumo ministerijos politiką asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, projektus;
 • teikia išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų asmens duomenų teisinės apsaugos srityje;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės politikos asmens duomenų apsaugos srityje ir Lietuvos politikos Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos srityje formavimo ir dalyvauja ją formuojant;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybės registruose tvarkomų asmens duomenų apsaugos;
 • analizuoja teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą, teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų peržiūros ar tobulinimo;
 • nagrinėja asmenų pasiūlymus dėl asmens duomenų teisinės apsaugos reguliavimo ir tobulinimo, juos apibendrina;
 • nagrinėja asmenų skundus, paklausimus ir pareiškimus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais ir rengia atsakymų projektus, teikia siūlymus dėl identifikuotų iš teisinio reguliavimo ar jo taikymo praktikos kylančių problemų sprendimo;
 • rengia atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų paklausimus ir tarnybinės pagalbos prašymus projektus;
 • pagal kompetenciją teikia teisines išvadas dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svarstomose bylose;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę asmens duomenų apsaugos klausimais ir atstovauja savo įstaigai;
 • atstovauja Teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 • atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose bei Europos Tarybos darbo organuose nagrinėjant asmens duomenų apsaugos klausimus;
 • rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
 • vykdo valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtų įslaptintų dokumentų valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, grupės vadovo, vyresniojo patarėjo, kuriam jis pavaldus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, su teisingumo ministro valdymo srityse veikiančiais registrais;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, dokumentų rengimo taisykles bei norminių teisės aktų rengimą;
 • gebėti atlikti teisės aktų, jų projektų analizę;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ kompiuterine programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal „Europass“);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: