Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Patarėjas (pareiginės algos koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vyriausybės atstovų įstaiga

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo

2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-33

2 punktuVYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (nuotolinė darbo vieta – Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys).

II. PASKIRTIS


2. Patarėjo pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) vykdyti savivaldybių administracinę priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities – savivaldybių administracinės priežiūros – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės ar viešojo administravimo srityje;

4.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;

4.4. Mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;

4.5. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktas, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;

4.6. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti raštus, ieškinius, prašymus, pareiškimus teismui, teisės aktų projektus;

4.7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.8. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.9. Mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Pagal Vyriausybės atstovo siūlymą Įstaigos vadovo įsakymu priskirtose savivaldybėse:

5.1.1. Nagrinėja savivaldybių tarybų sprendimų projektus, jų aiškinamuosius raštus bei teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

5.1.2. Nagrinėja savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

5.1.3. Atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

5.1.4. Rengia savivaldybių administravimo subjektams Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir rašytinių reikalavimų projektus. Kontroliuoja teikimų ir reikalavimų vykdymą;

5.2. Pagal Įstaigos vadovo ir Vyriausybės atstovo įgaliojimus atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

5.4. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų posėdžiuose, ir esant pagrindui, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

5.5. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais, nagrinėja jų prašymus ir pareiškimus Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

5.6. Vykdo kitus Įstaigos vadovo ir Vyriausybės atstovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »