Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio Vyresnysis specialistas (darbo vieta - Kubiliaus g.10, Vilnius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Pensijų skyriaus poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – B.Pareigybės kategorija – 9
Pensijų skyriaus poskyrio (toliau – Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) projektus.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
- Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas, rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.
- Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.
- Rengia raštų, skirtų įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir archyvams, projektus dėl dokumentų, reikalingų duomenims į Registrą įrašyti, išdavimo.
- Paima neužbaigtas kaupiamų duomenų bylas ir jas padeda/grąžina į neužbaigtų bylų saugyklą.*
- Dalyvauja kaupiamų duomenų bylų inventorizacijos vykdyme.
- Poskyrio vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Poskyrio specialistą, nesantį darbe.
- Vykdo kitus, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą bei Registro tvarkymą.
- Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »