Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas (PA - 4,8) (darbo vieta - Vilkaviškyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriaus

2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.2E) VE-81PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims apie iki 1994 m. įgytą pensijų socialinio draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas (toliau – stažas bei pajamos) kaupti, teisei į nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas, mokslininkų valstybines pensijas nustatyti, socialinio draudimo pensijoms, šalpos išmokoms, nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms, mokslininkų valstybinėms pensijoms, kompensacijoms bei transporto išlaidų kompensacijoms mokėti (toliau – pensijos ir kompensacijos).


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – duomenų apie stažą bei pajamas kaupimo, pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro laipsnis) išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kompensacijų kurias administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, skyrimą ir mokėjimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nustatytas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintose Pensijų srities darbo procedūrose ir susijusias su:

5.1.1. dokumentų vertinimu ir duomenų įvedimu į Socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo bei apskaitos taikomąją sistemą (toliau – Išmokų taikomoji sistema), nustatant asmens teisę į valstybines pensijas ir sprendimų dėl šių išmokų skyrimo projektų rengimu;

5.1.2. socialinio draudimo pensijų, šalpos išmokų, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensacijų mokėjimu, išmokos skyrimu ir mokėjimu mirus išmokos gavėjui;

5.1.3. dokumentų apie asmens stažą bei pajamas vertinimu ir šių dokumentų duomenų įrašymu į Išmokų taikomąją sistemą.

5.2. Dalyvauja atliekant pensijų, kompensacijų ir kaupiamų duomenų bylų inventorizaciją.

5.3. Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos bei Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

5.4. Dalyvauja analizuojant Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulio, Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio duomenis, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.5. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.6. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: