Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pensijų skyriaus Vyriausiasis specialistas (koeficientas-6,40, darbo vieta - Zarasai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Darbo pobūdis

 • Pensijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė
 • Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti dokumentus apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, tikrinti duomenų įrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau-Registras), tikrinti socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų, šalpos kompensacijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensacijų, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimo ir mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Tikrina:
 • dokumentų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo teisingumą.
 • duomenų įrašymo į Registrą teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, parengtus sprendimų projektus (prireikus juos koreguoja), duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylų formavimo teisingumą.
 • Priima sprendimus bei pasirašo dokumentus dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau-Utenos skyrius) direktoriui įgaliojus.
 • Tikrina:
 • socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, parengtus sprendimų projektus (prireikus juos koreguoja), socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų bylų formavimo teisingumą, korektūrų sąrašus;
 • mirusį pensininką laidojusiems asmenims bei dėl negautos pensijos sumos išmokėjimo asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, mokamos išmokos skyrimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą;
 • socialinio draudimo, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir/ar kompensacijų permokų/ nepriemokų apskaičiavimo bei parengtų sprendimų dėl išmokų permokų/ nepriemokų projektų teisingumą Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam tarnautojui pavedus.
 • Priima sprendimus dėl socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, dalies išskyrimo ir kitus Utenos skyriaus direktoriui įgaliojus.
 • Priima sprendimus dėl išmokų, mirusį pensininką laidojusiems asmenimis skyrimo, dėl išmokų išmokėjimo asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus Utenos skyriaus direktoriui įgaliojus.
 • Priima sprendimus (išmokų taikomojoje sistemoje) dėl nepriemokų, atsiradusių skiriant ir mokant socialinio draudimo, valstybines pensijas, šalpos pensijas ir kompensacijas, Utenos skyriaus direktoriui įgaliojus.
 • Nustato būtinumą ir tikrina įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas išdavimo pagrįstumą, surašo patikrinimo pažymas, tikrina archyvų išduotus dokumentus apie asmens darbą ypatingomis sąlygomis, įmonių, įstaigų ir organizacijų išduotų pažymų apie asmens darbą ypatingomis sąlygomis išdavimo pagrįstumą, surašo patikrinimo pažymas/aktus.
 • Informuoja asmenį apie socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos, šalpos pensijos ir kompensacijos skyrimą.
 • Teikia vyriausiajam specialistui (kontrolei) socialinio draudimo pensijos bylą (bylos dokumentų kopijas) dėl išmokėtų pensijų sumų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise.
 • Rengia paklausimų projektus sudėtingais teisės aktų taikymo atvejais skiriant socialinio draudimo, valstybines pensijas, šalpos pensijas ir/ar kompensacijas.
 • Tvirtina pateiktų dokumentų kopijas ir nuorašus.
 • Pasirašo raštus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išduoti dokumentus, reikalingus duomenims į Registrą įrašyti, socialinio draudimo pensijai, valstybinei pensijai, šalpos pensijai ir kompensacijai skirti, pažymas notarų biurui.
 • Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus.
 • Paima neužbaigtas pensijų, kompensacijų bylas ir jas padeda/gražina į neužbaigtų bylų saugyklą.
 • Dalyvauja kaupiamų duomenų, pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.
 • Teikia vyresniesiems specialistams metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų, šalpos pensijų, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo ir kitais su socialinio draudimo ir valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų veiklos sritimi susijusiais klausimais.
 • Fiksuoja ir analizuoja dokumentų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo, duomenų įrašymo į Registrą, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų, šalpos pensijų bei kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klaidas, analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
 • Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal pareigybės kompetenciją.
 • \Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Utenos skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus reglamentuojančius socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, šalpos pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: