Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbuotojas pagal darbo sutartį)

Nuo 850 €/mėn. Į rankas
Vilnius - Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
rengia ir teikia informaciją kuruojamų policijos įstaigų ir padalinių vadovams personalo administravimo klausimais, taip pat pasiūlymus personalo administravimo tobulinimo klausimais;
teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą kuruojamų policijos įstaigų ir padalinių, kitų įstaigų darbuotojams;
pagal kompetenciją bendradarbiauja su apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Valdymo organizavimo skyrių darbuotojais, dalyvaujančiais policijos įstaigų personalo administravime;
teisės aktų nustatyta tvarka vykdo (išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą atrankų ir konkursų komisijų darbą) atrankas į laisvas pareigūnų pareigas (išskyrus į pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas) ir laisvas policijos įstaigų vadovų pareigas, šių pareigūnų paskyrimo, perkėlimo ir atleidimo procedūras, priėmimo į valstybės tarnybą, karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo ir atleidimo procedūras, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą, jų perkėlimo ir atleidimo procedūras, rengia kitus teisės aktus ir dokumentus, susijusius su darbuotojų tarnybos eiga;
nustatyta tvarka teikia reikiamus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV), rengia ir teikia reikiamus dokumentus VSDFV pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti;
dalyvauja atostogų suteikimo procedūrose pareigūnams ir darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
įgyvendina pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimo komisijų išvadas;
organizuoja ir vykdo buvusių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų grąžinimo ir pareigūnų statuso atkūrimo procedūras;
išduoda siuntimus atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę;
vykdo leidimų dirbti nuotoliniu būdu suteikimo pareigūnams ir darbuotojams procedūras;
teisės aktų nustatyta tvarka tikrina asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis;
atlieka tikrinimą dėl priimamų asmenų, kurių darbas susijęs su Lietuvos Respublikos tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar šios informacijos apsauga;
rengia įsakymus dėl pareigūnų ir darbuotojų apdovanojimo žinybiniais apdovanojimais ir skatinimo policijos įstaigos vadovo teisėmis;
rengia policijos įstaigų vadovų įsakymų dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo ir keitimo projektus;
rengia raštų projektus, nagrinėja darbuotojų, gyventojų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus;
atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
tvarko policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų tarnybos ir asmens bylas, perduoda jas Valdybos dokumentų saugyklai;
pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
Pareigybės pavaldumas – darbuotojas, einantis šias pareigas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinį darbo stažą personalo administravimo srityje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, darbo santykių reguliavimą, ir vadovautis jais savo veikloje;
mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
gebėti analizuoti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo variantus;
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Mes jums siūlome

Įmonė siūlo:
įdomų, atsakingą ir kupiną iššūkių darbą;
profesinio tobulėjimo galimybes;
palaikantį ir draugišką kolektyvą;
į darbuotojo rezultatus orientuotą veiklos vertinimo sistemą.
Darbo užmokestis: vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu – nuo 850 € (į rankas)

Atlyginimas

Nuo 850 €/mėn. į rankas
Nuo 850 €/mėn. į rankas
Skelbimas galioja iki 2019 m. spalio 17 d.
Dokumentų pateikimas - per VATIS prašymų pateikimo modulį.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos - vidaus reikalų sistemos centrinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti policijos sistemos veiklą, siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką. Policijos departamentas yra jungiamoji ir vadovaujamoji Lietuvos policijos sistemos grandis, bei turi 16 pavaldžių įstaigų, išsidėsčiusių visoje Lietuvos teritorijoje.
Informacija apie Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
1607 €
Vid. atlyginimas bruto
(25% didesnis už LT vidurkį)
467
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1190 €
25% uždirba 1190-1500 €
25% uždirba 1500-1909 €
25% uždirba nuo 1909 €
Vadovas: Linas Pernavas

Kiti įmonės darbo skelbimai: