Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prevencijos skyriaus Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRESNYSIS PATARĖJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. korupcijos prevencija.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė;
4.2. personalo valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Korupcijos prevencija ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Privačių interesų deklaravimo turinio kontrolė;
6.2. Tarnybinių nusižengimų tyrimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Koordinuoja bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis.
9. Koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais.
10. Koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą arba prireikus atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas.
11. Koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų planavimą arba prireikus planuoja patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas.
12. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
13. Koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją.
14. Koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
15. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
17. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
18. Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Atlieka nuolatinę privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę, administruoja VTEK IS, tvarkančioje privačių interesų deklaracijas, ministerijos darbuotojų ir ministro į pareigas skiriamų asmenų patiktas deklaracijas, atlieka tokių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas teisės aktų vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas..
21. Padeda ministrui ir (ar) kancleriui kontroliuoti, kaip ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, ministerijoje paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, VP komisijų nariai, ekspertai, įstaigų prie ministerijos vadovai, ministerijai pavaldžių BĮ vadovai vykdo VPID įstatymo nuostatas..
22. Administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatyme įstaigai, administruojančiai vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, priskirtas funkcijas..
23. Pareigybės aprašyme specializacija ir vykdomos funkcijos tiesiogiai susijusios su skyriaus nuostatuose nustatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu..
24. Pagal kompetenciją padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.4. darbo patirties sritis – korupcijos prevencijos srityje; 25.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
27.2. organizuotumas - 4 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
27.5. komunikacija - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. įžvalgumas - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. teisės išmanymas - 4 lygis;
29.2. korupcijos prevencija - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 13.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2150 €
Vid. atlyginimas bruto
(54% didesnis už LT vidurkį)
61
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1479 €
25% uždirba 1479-2093 €
25% uždirba 2093-2665 €
25% uždirba nuo 2665 €