Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Programinio valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Strateginio planavimo ir veiklos organizavimo departamento (toliau – Departamentas) Programinio valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ūkio ministro valdymo sričių strateginiam veiklos planui (toliau – Strateginis veiklos planas), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metiniams veiklos planams rengti ir stebėti jų įgyvendinimą; Strateginio veiklos plano ir Ūkio ministerijos metinei veiklos ataskaitai rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • inicijuoja Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų pasiūlymų dėl Strateginio veiklos plano projekto pateikimą, įvertina jų suderinamumą tarpusavyje, su kitais galiojančiais strateginiais planavimo dokumentais ir su Ūkio ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonėmis;
 • rengia Strateginių veiklos planų, Ūkio ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų (jų pakeitimo) projektus ir stebi jų įgyvendinimą;
 • rengia Strateginio veiklos plano projektų, Strateginio veiklos plano įgyvendinimo aptarimo medžiagą Ūkio ministerijos Strateginio planavimo darbo grupei;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant kitus strateginio planavimo dokumentus, stebi jų įgyvendinimą ir rengia apibendrintas išvadas bei ataskaitas (išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktais už konkrečių planavimo dokumentų stebėseną ir ataskaitų rengimą yra paskirtas kitas Ūkio ministerijos administracijos padalinys);
 • kas ketvirtį surenka iš Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų Strateginio veiklos plano priemonių stebėsenos duomenis ir parengia apibendrintą informaciją Skyriaus vedėjui;
 • įveda strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo stebėsenos duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą SIS;
 • skelbia Strateginį veiklos planą, Ūkio ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius planus, Ūkio ministerijos metinę veiklos ataskaitą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
 • metodiškai konsultuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių, Ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurios dalyvauja įgyvendinant Strateginį veiklos planą, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, strateginio planavimo klausimais;
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe bei komisijų ir darbo grupių darbe, pagal Skyriaus kompetenciją siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendinti komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
 • rengia raštus, analizes, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus darbu;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba verslo ir vadybos studijų krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir valstybės biudžeto sudarymo principus, dokumentų ir teisės aktų rengimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: