Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-67

PROGRAMŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų srityje proceso organizavimą bei koordinavimą, dalyvauti vykdant programų (priemonių) kontrolę bei tikrinti, kaip naudojamas panauda perduotas turtas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų srityje proceso organizavimas, dalyvavimas vykdant programų (priemonių) kontrolę ir panauda perduoto turto tikslinio panaudojimo priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (projektų rengimo, koordinavimo, stebėsenos arba kontrolės patirties);
4.3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reguliuojančiais institucinės globos pertvarką, viešąjį administravimą, neįgaliųjų socialinę integraciją;
4.4. išmanyti teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles bei gebėti juos rengti;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programinės įrangos paketu, interneto naršyklėmis.
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti kiekybinę ir kokybinę informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas, rengti ir pristatyti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis tarnautojas:
5.1. Koordinuoja ir vykdo veiklas, susijusias su institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje;
5.2. Rengia su vykdomomis funkcijomis susijusias apžvalgas, duomenis metinei ir ketvirtinėms ataskaitoms, pranešimus, analizuoja ir apibendrina informaciją;
5.3. Pagal kompetenciją konsultuoja partnerius, nevyriausybines organizacijas, savivaldybių administracijų darbuotojus, neįgaliuosius ir kitus suinteresuotus asmenis;
5.4. Kaupia, sistemina dokumentus ir informaciją susijusia su panauda perduotu turtu ir vykdo Departamento panauda perduoto turto panaudojimo patikrinimus:
5.4.1. Sudaro metinius patikrinimų planus (grafikus);
5.4.2. Vykdo planinius (pagal patvirtintą patikrinimų planą (grafiką)) ir neplaninius patikrinimus nuvykus į programos (priemonės) įgyvendinimo vietą ar nuotoliniu būdu;
5.4.3. Rengia patikrinimo ataskaitas, nustatytų trūkumų šalinimo rekomendacijas;
5.4.4. Vykdo patikrinimo ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
5.5. Padeda vykdyti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų programų (priemonių) vykdymo ir lėšų tikslinio panaudojimo kontrolę;
5.6. Jeigu patikrinimų tikslais disponuojama fizinių asmenų duomenimis, užtikrina asmens duomenų apsaugos srities teisės aktų laikymąsi;
5.7. Pagal kompetenciją atstovauja departamentą ministerijose, savivaldybėse, neįgaliųjų asociacijose bei kitose institucijose;
5.8. Pagal kompetenciją organizuoja darbo grupes, pasitarimus, konferencijas, seminarus;
5.9. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, neįgaliųjų asociacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;
5.10. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais;
5.11. Koordinuoja Lietuvių gestų kalbos vertimo centro (toliau – Centras) veiklą, renka, analizuoja ir vertina kas ketvirtį teikiamą statistinę informaciją apie Centro suteiktas gestų kalbos vertimo paslaugas ir ketvirtines ir metinę Centro veiklos ataskaitas;
5.12. Vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: