Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Projektavimo sąlygų poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga nagrinėti statytojo (užsakovo) prašymus patvirtinti projektavimo užduotis, projektinius pasiūlymus bei nustatyti statinio specialiuosius reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus.

Siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir jo lydimuosiuose aktuose, kurie reikalingi nagrinėjant statinio projektavimo užduotį, projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, sudarančius prielaidas tvirtinti numatomo statinio projektavimo užduotį, projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybas, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie numatomų statinių statybą Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir IS „Infostatyba“;
 • renka ir sistemina medžiagą (Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, statybos techniniai reglamentai Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymai), reikalingą konkretaus statinio projektavimo užduočiai, projektiniams pasiūlymams tvirtinti bei specialiesiems reikalavimams ir specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti;
 • teikia paraiškas projektavimo sąlygoms ar reikalavimams gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nurodytiems subjektams;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui), tvirtinti statinio projektavimo užduotį, projektinius pasiūlymus, specialiuosius reikalavimus ir specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, raštus, prašymus ir skundus ir rengia į juos atsakymus;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, skyriaus ir poskyrio vedėjo įsakymų projektus poskyrio veiklos klausimais;
 • teikia informaciją ir ataskaitas savo veiklos klausimais poskyrio vedėjui;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą menų studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
 • turėti praktinio darbo patirtį pagal įgytą kvalifikaciją;
 • išmanyti vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, statybos proceso dokumentacijos rengimą reglamentuojančius teisės aktus, skyriui ir poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, ArcReader, IS „Infostatyba“, TPDRIS, ŽPDRIS programomis ir informacinėmis sistemomis.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »