Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Projektų skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas 8,55) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Muitinės informacinių sistemų centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. vasario1 d.
įsakymu Nr. 1B-96

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO
PROJEKTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus (toliau – Projektų skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Projektų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti muitinės informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir diegimo paslaugų teikimo projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – muitinės informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir diegimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymais, Europos Sąjungos muitų teisės aktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros sritį;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos arba informatikos mokslų studijų krypčių grupių, arba fizikos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos arba ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;
4.3. turėti 1 metų darbo patirtį kuriant, tobulinant ir (arba) diegiant informacines sistemas;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.7. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Muitinės informacinių sistemų centro plane numatytų ir pavestų vykdyti projektų informacinių technologijų srities darbus;
5.2. rengia, koordinuoja, derina teisės aktų, sutarčių ar programų, reglamentuojančių muitinės veiklą arba jos kompiuterizavimą, informacinių sistemų diegimą Lietuvos Respublikos muitinėje projektus, teikia dėl jų išvadas;
5.3. nagrinėja ir analizuoja muitinės įstaigų ir kitų valstybės institucijų paklausimus, teikia atsakymus ir išvadas;
5.4. projektuodamas naujus programinius modulius, užtikrina jų suderinamumą su jau sukurtais, numatydamas galimybę sujungti juos į vieningą muitinės informacinę sistemą ir, atsižvelgdamas į naudojamas programavimo ir technines priemones, užtikrina duomenų apsaugą;
5.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą ekonominės veiklos vykdytojams muitinės viešųjų elektroninių paslaugų naudojimo srityje, muitinės įstaigų pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, muitinės veiklos kompiuterizavimo, viešojo administravimo, susijusio su muitinės viešųjų elektroninių paslaugų teikimu, srityse;
5.6. rengia ir derina Muitinės informacinės sistemos posistemių nuostatus ir (arba) specifikacijas;
5.7. rengia priskirtų informacinių technologijų projektų darbų, prekių ar paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus (specifikacijas), dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
5.8. Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Projektų skyriaus veiklą, ir Projektų skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Muitinės informacinių sistemų centrui, o Muitinės departamento vadovybei įgaliojus – Muitinės departamentui ar Lietuvos Respublikos muitinei kitų valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų renginiuose;
5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projektų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektų skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Projektų skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Muitinės informacinių sistemų centras

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: