Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. 51V-53

KAUNO APSKRITIES SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Kauno apskrities skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė skirta įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką Kauno regione, užtikrinti tinkamą departamentui, kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų tarpinei institucijai, pavestų vykdyti funkcijų, administruojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), Kauno regione atlikimą ir užtikrinti tinkamą departamentui nustatytų vykdyti funkcijų, administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (toliau – Lietuvos kaimo plėtros programa), Kauno regione atlikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo Kauno regione ir nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo, administruojant Veiksmų programą ir Lietuvos kaimo plėtros programą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, regioninę plėtrą, Veiksmų programos ir Lietuvos kaimo plėtros programos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
4.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
5.1. skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl Kauno regiono projektų sąrašų sudarymo;
5.2. vertina projektinių pasiūlymų dėl Kauno regiono projektų įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms, atlieka regiono projekto optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimą, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
5.3. vertina prašymų dėl papildomo įgyvendinamo Kauno regiono projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms;
5.4. apibendrina projektinius pasiūlymus dėl Kauno regiono projektų įgyvendinimo, rengia Kauno regiono projektų sąrašų projektus, informaciją apie juos ir pristato Kauno regiono plėtros tarybai;
5.5. dalyvauja organizuojant Kauno regiono plėtros tarybos posėdžius, juos protokoluoja, rengia Kauno regiono plėtros tarybos sprendimų projektus, užtikrina audito seką kaupdamas ir saugodamas Kauno regiono plėtros tarybos siunčiamus ir gaunamus dokumentus, priimtus sprendimus ir Kauno regiono plėtros tarybos sprendimais patvirtintus dokumentus, jos sudarytų darbo grupių išvadas;
5.6. dalyvauja vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengiant Kauno regiono plėtros plano projektą;
5.7. registruoja skyriaus ir Kauno regiono plėtros tarybos dokumentus, formuoja bylas ir jas perduoda į archyvą, seka informaciją apie pavedimų vykdymo eigą ir šią informaciją teikia skyriaus vedėjui;
5.8. rengia pristatymus bei žinutes visuomenei informuoti apie skyriaus ir Kauno regiono plėtros tarybos veiklą;
5.9. Kauno regiono plėtros tarybai pavedus pagal kompetenciją rengia regioninės svarbos projektus ir (arba) koordinuoja šių projektų įgyvendinimą;
5.10. rengia teisės aktų, susijusių su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu Kauno regione, projektus; dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
5.11. vykdo kitus, su departamento arba skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (197) »