Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Šalčininkų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) Vyresnysis veterinarijos gydytojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Šalčininkų pasienio veterinarijos posto (poskyrio) (toliau – Šalčininkų PVP) vyresnysis veterinarijos gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Šalčininkų PVP vyresniojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga užtikrinti pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Šalčininkų PVP.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
 • siekia užtikrinti, kad į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teritoriją importuojami ir tranzitu vežami gyvūniniai ir negyvūniniai produktai, pašarai būtų saugūs, tinkamai paženklinti ir atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;
 • vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų ir tranzitu vežamų gyvūninių produktų ir pašarų siuntų pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą;
 • vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių maisto ir į ES importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikomi specialieji importo į ES reikalavimai, pasienio valstybinę maisto kontrolę;
 • teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja importuojamų su maistu kontaktuojančių medžiagų valstybinę kontrolę;
 • siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą, kontroliuoja eksportuojamų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
 • pateikia informaciją apie sulaikytas, grąžintas, re-importuojamas ar siunčiamas sunaikinimui siuntas Šalčininkų PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – vedėjas) ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui;
 • užtikrina, kad siuntas lydintys dokumentai būtų pažymėti ir užpildyti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atsako už Šalčininkų PVP inventoriaus saugumą;
 • kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą už atliekamą pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Šalčininkų PVP teisės aktų nustatyta tvarka;
 • siekdamas užtikrinti priimamų sprendimų teisingumą pagal teisės aktų reikalavimus, reguliariai susipažįsta su teisės aktais pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimais, juos sistemina ir atnaujina;
 • registruoja informaciją apie importuojamas, tranzitu vežamas gyvūnų, gyvūninių produktų ir negyvūninio maisto produktų, pašarų informacinėse sistemose ir atitinkamuose žurnaluose;
 • atsako už informacijos registruojamos informacinėse sistemose teisingumą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, sprendžiant Šalčininkų PVP kompetencijai priskirtus pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimus, užtikrindamas pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams, juridiniams ir kitiems asmenims dėl pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės;
 • teikia pasiūlymus Šalčininkų PVP vedėjui dėl Šalčininkų PVP darbo organizavimo ir veiklos gerinimo;
 • darbo metu laikosi darbo drausmės, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 • dalyvauja, atstovauja Šalčininkų PVP organizuojamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimais;
 • rengia statistinę analizę apie Šalčininkų PVP kontroliuotas gyvūninių produktų, negyvūninių maisto produktų, pašarų ir kitas (jei taikoma) siuntas;
 • pavaduoja vedėją ar kitą veterinarijos gydytoją, jiems nesant;
 • šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Šalčininkų PVP vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, veterinarijos, maisto ir pašarų saugos, šalutinių gyvūninių produktų, gyvūnų gerovės, importuojamų su maistu kontaktuojančių medžiagų kontrolę nustatančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais valstybės politiką maisto saugos ir kokybės srityje, kitais Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, Internet Explorer.
CVB klientas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: