Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 12

- Saugaus miesto departamento (toliau – Departamentas) Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tirti administracinius teisės pažeidimus, nagrinėti gyventojų skundus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų reikalavimų;
- nagrinėja pareiškimus, prašymus ir skundus teisės aktų nustatyta tvarka;
- tvarko jam pavestas užduotis, dokumentus bei pavedimus, įveda užduočių ir (ar) pavedimų bei administracinių bylų duomenis ir rezultatus į Savivaldybės dokumentų valdymo ar kitas informacines sistemas;
- rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais;
- tvarko su Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
- pagal savo kompetenciją renka informaciją apie mieste esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
- tiria administracinius teisės pažeidimus;
- pagal įgaliojimą surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytus pažeidimus;
- tvarko administracinių teisės pažeidimų ir su jais susijusias bylas;
- vykdo administracinių bylų teiseną, pagal įgaliojimą nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
- rengia, organizuoja Skyriaus prevencines priemones, akcijas, nusikaltimų ir teisės pažeidimų mažinimo Vilniaus mieste ar kitus projektus ir kontroliuoja kaip jie vykdomi;
- teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi valdomomis duomenų bazėmis, renka, kaupia ir administruoja jose informaciją;
- teikia reikalingą informaciją Skyriaus darbuotojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų ir pan.);
- pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
- Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriaus uždaviniais ir strateginiais tikslais;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldos institucijų veiklą bei šių institucijų kompetencijai priskirtus klausimus;
- išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- mokėti pradedančiojo vartotojo lygmens anglų kalbą A2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »