Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Saugos kontrolės skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Darbo pobūdis

 • Užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Saugos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A3. Pareigybės kategorija - 12
 • Saugos kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ministerijos funkcijas personalo patikimumo ir įslaptintų sandorių saugumo administravimo srityse, prisidėti prie šių sričių planavimo, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo funkcijų įvykdymo.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ministerijos ir atstovybių darbuotojų patikros, kuri yra reikalinga gauti leidimą ar teisę susipažinti su įslaptinta informacija, procedūras, teikia pasiūlymus dėl jų patikimumo;
 • organizuoja darbuotojų, kurie vykdys paslaugų sutartis, studentų, kurie atliks praktiką ministerijoje patikros procedūras, teikia pasiūlymus dėl jų tinkamumo;
 • organizuoja tiekėjų darbuotojų patikros procedūras;
 • vykdo ministerijos ir atstovybių darbuotojams išduotų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija administravimo funkcijas, tvarko išduotų ir panaikintų leidimų apskaitą;
 • kontroliuoja, kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi asmenys, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
 • pasirašytinai supažindina ministerijos ir atstovybių darbuotojus su Ministerijos detaliu įslaptintos informacijos sąrašu;
 • kartą per kalendorinius metus ministerijos ir atstovybių darbuotojus pasirašytinai supažindina su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;
 • kartą per kalendorinius metus informuoja ministerijos ir atstovybių darbuotojus apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą;
 • tiria ir teikia išvadas dėl incidentų, susijusių su šiurkščiais darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimais;
 • vykdo ministerijos ir atstovybių įslaptintų sandorių saugos reikalavimų įgyvendinimo kontrolę;
 • organizuoja mokymus tiekėjų darbuotojams dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų užtikrinimo, teikia su tuo susijusią metodinę pagalbą;
 • pagal savo kompetenciją palaiko nuolatinį ryšį su ministerijos padaliniais, atstovybėmis, organizuoja pasitarimus, konsultuoja administracijos padalinius, atstovauja ministerijos padalinių pasitarimuose valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengia ir teikia ministerijos vadovybei informaciją valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją palaiko nuolatinį ryšį su kitomis institucijomis, organizuoja pasitarimus, pagal kompetenciją atstovauja pasitarimuose skyriui ir ministerijai;
 • laikinai nesant Saugos kontrolės skyriaus darbuotojo, atsakingo už ministerijos ekstremalių situacijų valdymą, atlieka jo funkcijas;
 • rengia norminių dokumentų ir teisės aktų, raštų projektus, susijusius su skyriaus veikla;
 • atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • gerai išmanyti raštvedybos taisykles;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos veiklą, diplomatinę tarnybą, valstybės tarnybą, Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą;
 • turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį įslaptintos informacijos apsaugos srityje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: