Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Darbo teisės skyriaus teisininkas (pareiginės algos koeficientas nuo 8 iki 9,5)

Vilnius - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

DARBO TEISĖS SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Darbo teisės skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.6. mokėti vertinti teisines situacijas, gebėti teisingai pritaikyti teisines normas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias VDI konsultacijas, teikia konsultacijas darbo teisės klausimais socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdinėmis priemonėmis), dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose;
5.2. nagrinėja asmenų prašymus pagal VDI priskirtą kompetenciją;
5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui;
5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas;
5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose;
5.6. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
5.7. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
5.8. teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitų VDI skyrių darbuotojams bei valstybės tarnautojams;
5.9. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja VDI, kitų institucijų bei kitų ūkio subjektų organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose;
5.10. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais;
5.11. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones;
5.12. dalyvauja VDI darbuotojų mokymuose ir kitais būdais kelia kvalifikaciją;
5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus VDI strateginių tikslų pasiekimui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
55
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €