Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Telšių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto, pareigybė reikalinga konsultuoti ir motyvuoti ieškančius darbo asmenis individualiai ir grupėmis, profesijos pasirinkimo, pasirengimo įsidarbinimui, verslo organizavimo klausimais bei padėti rasti tinkamiausius sprendimus asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, teikti psichologinį konsultavimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas darbo rinkos paslaugas, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • konsultuoja ir motyvuoja darbo ieškančius asmenis dėl:
 • profesijos pasirinkimo – pataria ir padeda klientams profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, teikia informaciją apie mokymo programas bei mokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas, atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius;
 • profesinės karjeros planavimo (pasirengimo įdarbinimui, integracijos į darbo rinką) – pataria ir padeda parengti gyvenimo aprašymą (CV), parašyti motyvacinį laišką, pasirengti pokalbiui su darbdaviu, naudotis įvairiais darbo paieškos būdais ir metodais, naudotis elektroninėmis paslaugomis, veda motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimus;
 • verslo pradžios – teikia pagalbą įgyjant žinių, reikalingų pradėti savo verslą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, ugdančiomis verslumą ar teikiančiomis paramą verslo pradžiai;
 • padeda rasti tinkamiausius sprendimus darbo ieškantiems asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, dėl užimtumo galimybių padidinimo, pasinaudojant socialines paslaugas teikiančių ar specialias programas įgyvendinančių įvairių institucijų, organizacijų teikiama pagalba ir parama;
 • kartu su specialistu, vykdančiu įdarbinimo konsultanto funkcijas, nustato laiką, per kurį bus suteiktos darbo ieškančiam asmeniui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus bei pasiektus rezultatus;
 • nustatyta tvarka dalyvauja antrinėje kandidatų į laisvas darbo vietas atrankoje;
 • analizuoja savo veiklos rezultatus, ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas;
 • vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, kitų Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
 • teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
 • konsultavimo procedūrų tobulinimo;
 • kitų jo kompetencijos klausimų;
 • rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Užimtumo tarnybos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
 • skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
 • priima asmenų pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemoje;
 • laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis apie darbo ieškantiems asmenims suteiktas paslaugas ir kitais jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje;
 • pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;
 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB klientas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: