Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – Inspekcija) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8

- Vyresniojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno - vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gyvosios gamtos ir aplinkos apsaugos kontrolę Kuršių mariose, Kuršių nerijoje, Šilutės rajone, Pagėgių savivaldybėje, Kuršių marių pakrantėje Klaipėdos rajone.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, paviršinių vandenų, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Kuršių mariose, Kuršių nerijoje, Šilutės rajone, Pagėgių savivaldybėje, Kuršių marių pakrantėje Klaipėdos rajone, siekiant užtikrinti departamentui pavestų funkcijų vykdymą;
- nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, registruoja nustatytus aplinkos apsaugos administracinius nusižengimus, atstovauja agentūrą teismuose, siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn pažeidimą padariusius asmenis;
- kontroliuoja, ar juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi vandens telkinių nuomos žūklei sutarčių bei leidimų naudoti žūklės plotus sąlygų reikalavimų, siekiant užtikrinti departamentui pavestų funkcijų vykdymą žuvų išteklių apsaugos srityje;
- kontroliuoja prekybą gyvūnų ( jų dalių ir gaminių iš jų) rūšių, kurios įrašytos į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos A, B, C priedus, tam, kad būtų įgyvendinami CITES konvencijos reikalavimai;
- kontroliuoja žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus valstybiniuose vandens telkiniuose;
- kontroliuoja leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų veiklą, siekiant užtikrinti racionalų medžiojamųjų gyvūnų naudojimą;
- renka duomenis apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, individų atsitiktinį gaudymą ar naikinimą, tam, kad informacija būtų pateikta Aplinkos ministerijai;
- vykdo kitus su Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties arba biomedicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia programine įranga;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.I

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »