Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamento (toliau – Departamentas) Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga naujų Europos Sąjungos inicijuojamų iniciatyvų susijusių su informacinės visuomenės ir valstybės informaciniu išteklių plėtra, stebėsenai ir valdymui vykdyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • nuolat analizuoja, sistemina ir kaupia teisinę, ekonominę, technologinę, statistinę ir kitokią informaciją, susijusią su naujomis Europos Sąjungos iniciatyvomis naujų pažangių informacinės visuomenės plėtros sprendimų sklaidos, tyrimų, susijusių su skaitmeninių technologijų panaudojimu, itin našių skaičiavimų, pažangios skaitmeninės įrangos ir įrankių, debesų kompiuterijos sprendimų, didžiųjų duomenų (toliau – ES skaitmeninėmis iniciatyvomis) srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl minėtų sričių;
 • analizuoja ir vertina galimybes dalyvauti Europos Sąjungos inicijuojamose ES skaitmeninėse iniciatyvose;
 • rengia teisės aktų, susijusių su ES skaitmeninėmis iniciatyvomis, projektus;
 • nuolat nagrinėja Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus ir jų projektus, susijusius su ES skaitmeninėmis iniciatyvomis, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų dėl minėtos srities su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, susijusių su ES skaitmeninėmis iniciatyvomis, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti minėtos srities pozicijų;
 • analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų inicijuojamas ES skaitmenines iniciatyvas, su jomis susijusius teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių dėl ES skaitmeninių iniciatyvų ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
 • ES skaitmeninių iniciatyvų klausimais atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;
 • rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms ES skaitmeninių iniciatyvų panaudojimo klausimais;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų, susijusių su ES skaitmeninių iniciatyvų plėtra;
 • atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose dėl ES skaitmeninių iniciatyvų klausimų;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais ES skaitmeninių iniciatyvų klausimais, dalyvauja sprendžiant iškylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus, kaip šias problemas spręsti;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
 • 3 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su informacinių technologijų pritaikymu arba panaudojimu susijusioje srityje patirtį;
 • 4 būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimą, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, susijusiais su skaitmenine darbotvarke;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: