Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Smalininkų seniūnijos vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Jurbarkas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. P11-529

SMALININKŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Seniūnijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – registruoti gaunamus bei siunčiamus seniūnijos dokumentus, kontroliuoti jų vykdymą, priiminėti seniūnijos gyventojus, išrašyti įvairias pažymas, tvarkyti seniūnijos archyvui, pavaduoti seniūnijos seniūną jam nesant.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – dokumentų valdymo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, informacijos gavimą bei teikimą, teisės aktų rengimą;
4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“;
4.5. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas ir pasiūlymus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia, tvarko, apskaito, saugo dokumentus seniūnijos veiklos klausimais, siekiant užtikrinti kokybišką seniūnijos darbą;
5.2. sudaro dokumentacijos planą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, surašo bylų dingimo aktus. Juos derina su Tauragės apskrities archyvu. Sutvarkytus dokumentus laiku perduoda saugoti apskrities archyvui, siekiant įgyvendinti šias sritis reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
5.3. priima gyventojus juos dominančiais klausimais, atsako į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija ir užtikrintas „Vieno langelio“ aptarnavimo principas;
5.4. registruoja gyventojų skundus bei prašymus, rengia jiems įvairias pažymas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.5. dalyvauja organizuojant civilinę saugą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje;
5.6. tvarko ir registruoja seniūno sudaromas darbo sutartis, teikia informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui;
5.7. pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.8. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktus šioje srityje;
5.9. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijos ir nurašymo komisijos bei kitų komisijų darbe;
5.10. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenis, kad būtų užtikrintas tinkamas seniūnijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.11. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje siekiant užtikrinti seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą;
5.12. gavus įgaliojimus, vykdo seniūnijos seniūno funkcijas jo komandiruočių, laikino nedarbingumo, atostogų metu (išskyrus Lietuvos Respublikos notariato įstatyme nustatytus notarinius veiksmus) seniūnijos teritorijoje;
5.13. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus bei rengia bylų nagrinėjimo dokumentaciją;
5.14. prireikus rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir seniūnijos seniūno įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais, padeda seniūnui organizuoti bei kontroliuoti rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų vykdymą;
5.15. vykdo kitus su rajono Savivaldybės administracijos bei seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.
CVB klientas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: