Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SOCIALINĖS PARAMOS IR KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJAS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Sveikatos politikos įgyvendinimas savivaldybėje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūros kontrolė.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Organizuoja savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimą.
Funkcijos patvirtintos 2015-11-17 „DĖL SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ Nr.: V-1299.
9. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant
10. Organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant
11. Nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms
12. Pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais
13. Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais
14. Koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą
15. Koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu
16. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas
17. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo
18. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai
19. Pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus
20. Pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę
21. Pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi
22. Rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus
23. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius
24. Nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – medicina (arba);
25.3. studijų kryptis – odontologija (arba);
25.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
25.5. studijų kryptis – reabilitacija (arba);
25.6. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446; arba:
25.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.8. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba).
25.9. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446; 26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
26.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
27. Atitikimas kitiems reikalavimams:
27.1. atitikti kvalifikacinių reikalavimų savivaldybės gydytojui, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446, 1 punktu, reikalavimus turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą..


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
28.2. organizuotumas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
28.5. komunikacija - 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
29.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 6.40
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2150 €
Vid. atlyginimas bruto
(54% didesnis už LT vidurkį)
61
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1479 €
25% uždirba 1479-2093 €
25% uždirba 2093-2665 €
25% uždirba nuo 2665 €