Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 28 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-569


SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką socialinių paslaugų srityje bei vykdyti valstybės deleguotas bei savivaldybės funkcijas, administruojant bei organizuojant socialinių paslaugų teikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštais, ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skyriaus veiklos nuostatais, pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą.

4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. Mokėti analizuoti, vertinti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja socialinių paslaugų teikimą šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams.

5.2. Tvarko dokumentus, reikalingus šeimų, kurioms reikalingos socialinės paslaugos vaikams, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams paslaugoms skirti, suveda reikalingą informaciją į kompiuterines laikmenas.

5.3. Rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms reikalingos socialinės paslaugos, globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams, ir teikia juos pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

5.4. Rengia lėšų kompensavimo sutartis su vaikų globos įstaigomis ir teikia jas pasirašyti Savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui.

5.5. Konsultuoja ir informuoja gyventojus, seniūnijų darbuotojus globos (rūpybos), globėjo (rūpintojo) skyrimo vaikams ir kitais socialinių paslaugų klausimais, teikia metodines rekomendacijas dėl socialinių paslaugų organizavimo.

5.6. Vykdo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro veiklos priežiūrą (atvejo vadybos proceso vykdymas ir organizavimas), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

5.7. Vykdo Kybartų vaikų globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų veiklos priežiūrą (veiklos planavimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus koordinavimą), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

5.8. Vykdo Globos centro veiklos priežiūrą (veiklos planavimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus koordinavimą), analizuoja veiklą, prižiūri, kaip vykdomi šias paslaugas reglamentuojantys tvarkų aprašai.

5.9. Teikia metodinę pagalbą vaikų dienos centrams.

5.10. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus veiklos klausimais.

5.11. Analizuoja ir prognozuoja socialinių paslaugų šeimoms poreikius, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl socialinių paslaugų šeimoms teikimo masto ir rūšių.

5.12. Pagal kompetenciją rengia ir tikslina informaciją socialinių paslaugų klausimais Savivaldybės internetiniame puslapyje.

5.13. Rengia socialinių paslaugų plano projekto atitinkamas dalis, teikia jas Skyriaus vedėjui.

5.14. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

5.15. Pagal kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, rengia atsakymus į valstybinių įstaigų, įmonių bei organizacijų raštus.

5.16. Naudodamasis socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti.

5.17. Formuoja dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus kalendoriniams metams juos perduoda už Skyriaus archyvo tvarkymą atsakingam Skyriaus darbuotojui.

5.18. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.19. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: