Alma littera įmonių grupė

Socialinis (-ė) pedagogas (-ė)

Nuo 1500 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Skaičiuoti »
Į rankas per mėn.
Vilnius - Alma littera įmonių grupė

Ką reikėtų sugebėti?

 • Pastebėti mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, jas spręsti kartu su mokiniu;
 • Padėti mokiniui planuoti savo veiklas, priimti sprendimus, rasti tinkamiausius būdus sunkumams įveikti, teikti pagalbą ir vykdyti priežiūrą;
 • Bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, ieškant socialinių pedagoginių problemų prevencijos ir/ar sprendimo būdų;
 • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti socialinių pedagoginių problemų prevencijos programas, kurti sistemas ir diegti įrankius, padedančius ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, užtikrinančiomis mokinių gerovę ir saugumą.

Mes Jums patikėsime:

 • Kartu su kitais specialistais vertinti mokyklos specialistų pagalbos vaikui poreikius, esant būtinybei lankytis ugdymo veiklose, surinkti informaciją iš mokytojų, tėvų, padėti identifikuoti, kada vaikui reikalinga švietimo pagalbos specialistų pagalba, organizuoti jos įgyvendinimą;
 • Konsultuoti mokinius, jų tėvus, mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais (padėti identifikuoti netinkamo elgesio priežastis, numatyti pasekmes, elgesio koregavimo būdus, metodus, kitų specialistų poreikį, priminti apie socialinės pedagoginės pagalbos galimybes);
 • Dalyvauti sprendžiant mokinių tarpusavio konfliktus, mokyklos krizes, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas mokant naujų tinkamų elgesio būdų, organizuojant susitikimus su tėvais dėl vaikų elgesio koregavimo, rašant laiškus tėvams, vedant individualius pokalbius su elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, įtraukiant mokytojus;
 • Bendradarbiauti su kitomis įstaigomis (PPT, konsultavimo centrais, vaikų teisių, teisėsaugos institucijomis ir kt.), domėtis švietimo ir teisės aktais, kurie užtikrina vaiko teisę į mokslą, socialinę gerovę;
 • Šviesti mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos, neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais (pozityvaus reagavimo, drausminimo, skatinimo klausimais);
 • Inicijuoti ir įgyvendinti prevencines programas nuo dokumentacijos iki praktinių užsiėmimų vedimo;
 • Rinkti, kaupti ir analizuoti mokyklai aktualią informaciją mokinių socialinio elgesio klausimais, teikti rekomendacijas, pastebėjimus dėl mokinių tarpusavio santykių gerinimo;
 • Mentoriauti priskirtiems vaikams, dalyvauti mokyklos VGK grupėje, projektuose.

Kas Jūsų laukia?

 • Dinamiška darbo aplinka ir didelė mokyklos bendruomenė, kuri suteiks galimybę vaikų ugdymo srityje pritaikyti jau turimas kompetencijas ir įgyti naujų;
 • Tikime, kad mokytis galima kasdien, todėl Jūsų iniciatyvas išgirsime ir padėsime jas įgyvendinti;
 • Kuriame šiltą ir patikimą atmosferą komandoje, todėl siūlysime įsitraukti į vidinius renginius ir iniciatyvas;
 • Manome, kad labai svarbu išlaikyti atlygio ir darbo rezultatų balansą, todėl atlygio paketą papildysime darbuotojų nuolaidomis įsigyjant mūsų verslų prekes ir paslaugas.


Su mūsų Privatumo politika galite susipažinti paspausdami šią nuorodą: www.almalittera.lt/karjera-leidykloje/

Atlyginimas

Nuo 1500 €/mėn. neatskaičius mokesčių

Alma littera įmonių grupė

Šiaurės licėjus - mokykla Vilniuje ir Kaune, kurios iniciatorė yra švietimo literatūros ekspertė ir inovatorė, didžiausia ir daugiausia patirties turinti Lietuvos mokomosios literatūros leidykla „Šviesa“. Šios mokyklos centre – individualūs kiekvieno vaiko poreikiai, integruotas visos dienos ugdymas ir realaus gyvenimo patirtimi grįstas mokymasis. Mūsų komanda - tai kūrybiška, entuziastinga, mylinti vaikus, norinti mokytis ir mokyti kitus, gebanti atrasti vaikuose slypinčius talentus ir išugdyti aukščiausius jų gebėjimus bei pasiekimus.

Žiūrėti visus šios įmonės skelbimus (40)

Jus taip pat gali sudominti: