Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinių paslaugų skyrius vyriausiasis specialistas

Kaunas - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019-04-11


įsakymu Nr. A-1277SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Socialinių paslaugų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra organizuoti ir kontroliuoti socialinių paslaugų teikimą Kauno miesto gyventojams, atstovauti teismuose teikiant išvadas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo, turto administratoriaus paskyrimo.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinių paslaugų administravimas.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų administravimo ar viešųjų pirkimų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinių paslaugų teikimą ir administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS Power Point“, interneto naršyklėmis ir Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS);

4.5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

5.1. rengti sprendimus, sutartis, susitarimus dėl socialinių paslaugų teikimo asmenims, kontroliuoti jų vykdymą, siekiant didinti socialinių paslaugų prieinamumą;

5.2. pasirengti priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui ir atstovauti skyriui pagal suteiktus įgaliojimus teismų bylose, kuriose skyrius dalyvauja kaip išvadą teikianti institucija, dėl rūpybos nustatymo fiziniam asmeniui ir rūpintojo paskyrimo, atlikti atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengti išvadas teismui atstovaujant šiose bylose, siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų laiku suteikta asmenims, kuriems reikalinga rūpyba;

5.3. rengti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų savo kompetencijos klausimais projektus, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą;

5.4. inicijuoti socialinių paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų viešuosius pirkimus, rengti technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kontroliuoti sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir racionalų turimų finansinių išteklių naudojimą;

5.5. pagal kompetenciją rinkti ir valdyti informaciją apie asmenis, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, jiems teikiamas socialines paslaugas ir jų teikėjus, teikti pasiūlymus dėl šių asmenų socialinių paslaugų poreikio tenkinimo, suvesti valdomus duomenis į valstybės ir Savivaldybės informacines sistemas, siekiant užtikrinti informacijos pateikimą laiku;

5.6. pagal kompetenciją koordinuoti nevyriausybinių organizacijų, įgyvendinančių Savivaldybės ar valstybės per Savivaldybę finansuojamus projektus ir programas, veiklą, užtikrinti šių projektų, programų vykdymą, rengti su jų įgyvendinimu susijusias sutartis, susitarimus, kontroliuoti vykdymo priežiūrą, teikti pastabas, pasiūlymus, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą Kauno mieste;

5.7. skyriaus vedėjo pavedimu atlikti valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas socialinių paslaugų srityje, siekiant užtikrinti šių funkcijų įgyvendinimą;

5.8. dalyvauti pagal kompetenciją darbo grupių, komisijų ir kitų darinių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šiems dariniams suformuluoti uždaviniai;

5.9. bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengti jiems atsakymus savo kompetencijos klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

5.10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.10
CVB klientas

Įmonės pavadinimas paslėptas

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €