Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, šalpos išmokų, socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų ir kitos piniginės socialinės paramos (toliau – piniginė socialinė parama) skyrimo ir mokėjimo teisėtumui užtikrinti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias funkcijas:
- teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja poskyrio specialistus socialinės paramos mokiniams, socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų, vienkartinių pašalpų ir kitos piniginės socialinės paramos klausimais tam, kad būtų užtikrintas piniginę socialinę paramą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis prašymų teikimo elektroniniu būdu bei kitais socialinės paramos mokiniams, socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų, vienkartinių pašalpų ir kitos piniginės socialinės paramos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
- tikrina poskyrio specialistų priimtus pareiškėjų prašymus ir priedus, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, tvarkomus (sutvarkytus) piniginės socialinės paramos gavėjų duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje ir teikia patikrinimų rezultatų išvadas ir rekomendacijas, kad būtų užtikrintas piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo teisėtumas;
- rengia savivaldybės institucijų arba jų įgalioto asmens teisės aktų projektus piniginės socialinės paramos srityje tam, kad būtų užtikrintas poskyriui pavestų funkcijų vykdymas;
- rengia raštų, informacinių pranešimų ir atsakymų į paklausimus projektus, siekdamas gauti metodinę pagalbą iš ministerijų, kitų valstybinių įstaigų ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- rengia piniginės socialinės paramos gavėjų sąrašus ir formuoja mokėjimo dokumentus piniginei socialinei paramai išmokėti tam, kad būtų užtikrintas piniginę socialinę paramą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- tvarko bendrą normatyvinę informaciją (žinynus) Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja duomenų tvarkymo klausimais, kad būtų užtikrintas piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo teisėtumas;
- tikrina informaciją apie neteisėtai gautą (išmokėtą) piniginę socialinę paramą, rengia dokumentų projektus, kad būtų vykdomas neteisėtai gautos (išmokėtos) piniginės socialinės paramos lėšų išieškojimas.
- Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį piniginės socialinės paramos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
- gebėti analizuoti ir įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą;
- mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »