Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Statybos ir remonto poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) Aptarnavimo skyriaus (toliau – AS) Statybos ir remonto poskyrio (toliau – SRP) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Pareigybė reikalinga vykdyti ir kontroliuoti statybos ir remonto darbus Vilniaus aps. VPK ir jo struktūriniuose padaliniuose, sukuriant saugias ir sveikatos normas atitinkančias darbo sąlygas, sudaryti sąmatas statybos ir remonto darbams, ruošti techninę dokumentaciją perkant šiuos darbus.

Šias pareigas einantis valstybės karjeros tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- sudaro bendrastatybinių darbų sąmatas pagal gautas iš struktūrinių padalinių paraiškas, kontroliuoja biudžetą (statybos, remonto srityje), analizuoja veiklas;
- koordinuoja ir kontroliuoja Vilniaus aps. VPK statybos ir remonto procesus, vertina ir analizuoja atliktus darbus;
- dalyvauja rengiant Vilniaus aps. VPK metinį veiklos planą ir ataskaitas;
- pagal kompetenciją sudaro Vilniaus aps. VPK policijos komisariatų ir struktūrinių padalinių statybos ir remonto darbų įgyvendinimo grafikus ir vykdo jų kontrolę;
- pagal kompetenciją dalyvauja viešuosiuose pirkimuose statybos ir remonto klausimais ir rengia pirkimų užduotis, dokumentaciją, reikalavimus, darbų paslaugų apimtis planuojamiems viešiesiems pirkimams, pasirašo rangovui už atliktus darbus;
- vykdo Vilniaus aps. VPK policijos komisariatų ir struktūrinių padalinių statinių techninės būklės analizę (nustatant, ar Vilniaus aps. VPK statiniai atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 str. 1 d. nurodytus reikalavimus);
- dalyvauja materialinių vertybių nurašymo komisijoje ir metinėje inventorizacijoje;
- sudaro Vilniaus aps. VPK ir jo struktūrinių padalinių remontuojamų patalpų defektinius aktus;
- pagal kompetenciją rengia ataskaitas, raštus, informaciją, ją suderina su vadovais ir pateikia atitinkamoms institucijoms;
- kaupia ir analizuoja informaciją apie įvykdytus ir vykdomus statybos bei remonto darbų pirkimus;
- nesant Vilniaus aps. VPK AS SRP vedėjo, atlieka jo funkcijas;
- vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus irnurodymus siekiant įgyvendinti policijos sistemos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą, bakalauro arba magistro laipsnį;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, statybos reglamentais, techninių sąlygų projektų rengimais, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
- išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti Microsoft Office arbaLibre Officeprograminiu paketu ir informacinėmis duomenų sistemomis;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »