Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė vyriausiasis specialistas (koef.7.7) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1025

STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statinių projektavimo ir statybos normavimo, teisinio reglamentavimo ir valstybinio reguliavimo organizavimui.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – statinių projektavimo ir statybos proceso normavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį statybos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnyba, viešąjį administravimą, statybos klausimus;
4.4. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą, mokėti rengti teisės aktų projektus;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus ir rengia jų pakeitimus ir papildymus;
5.2. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų projektus ir teikia išvadas projektavimo ir statybos klausimais;
5.3. nustatytąja tvarka organizuoja darbo grupių, komisijų veiklą, susijusią su statinių projektavimo, statybos proceso normavimo teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimu;
5.4. pagal Grupės kompetenciją statybos normavimo srityje teikia konsultacijas ir metodinę paramą fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų skundus ir prašymus statinių projektavimo ir statybos proceso klausimais, rengia atsakymus;
5.5. vykdo kitus su Grupės veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vyresniojo patarėjo (kuruojančiam statybos normavimo sritį) pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vyresniajam patarėjui (kuruojančiam statybos normavimo sritį).
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: