Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Lazdijai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. spalio 06 d. direktoriaus įsakymas Nr. 10V-954


LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. veiklos planavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. finansų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. investicinių ir tarptautinių projektų bei programų rengimo, įgyvendinimo bei priežiūros srityse Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Projektų biudžetų valdymo srityje.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
10. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
11. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
13. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Analizuoja ir vertina finansavimo poreikį ir galimybes projektams savivaldybėje įgyvendinti, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir inicijuoja projektinių pasiūlymų ir paraiškų (projektų) rengimą.
16. Rengia ir teikia projektinius pasiūlymus ir paraiškas (projektus) įvairių fondų bei programų finansinei paramai gauti.
17. Organizuoja ir kontroliuoja dokumentų (galimybių studijų, investicinių projektų, techninių specifikacijų ir kitų), reikalingų finansinei paramai gauti, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus, teikia išvadas Skyriaus vedėjui.
18. Įgyvendina ir valdo priskirtus projektus teisės aktų bei sutarčių nustatyta tvarka ir terminais bei vykdo įgyvendintų priskirtų projektų rezultatų stebėseną, rengia ir teikia projektų įgyvendinimo ataskaitas atsakingoms įstaigoms (agentūroms ir kitoms institucijoms).
19. Vertina ir analizuoja priskirtų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių projektus, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, organizuoja jų pasirašymą ir pateikimą įgyvendinančiosioms institucijoms.
20. Vertina ir analizuoja arba rengia partnerystės sutarčių projektus, teikia išvadas Skyriaus vedėjui ir organizuoja sutarčių pasirašymą, vykdo pasirašytų sutarčių administravimą, esant poreikiui inicijuoja jų pakeitimus.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
21.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.6. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis; 21.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. veiklos planavimas - 3 lygis;
24.2. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 7.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €