Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Darbo pobūdis

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės (toliau – grupė) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A. Pareigybės kategorija – 15
 • Grupės patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ bei Nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo koordinavimą, rezultatų stebėseną ir pažangos vertinimą.
 • Grupės patarėjas atlieka šias funkcijas:
 • vykdo Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ įgyvendinimo rezultatų stebėseną ir vertina pasiektą pažangą, galimas rizikas, inicijuoja diskusijas dėl priemonių, reikalingų rizikoms suvaldyti;
 • organizuoja Valstybės pažangos tarybos veiklą ir padeda įgyvendinti jai nustatytus tikslus ir uždavinius;
 • rengia informaciją apie Valstybės pažangos strategijos įgyvendinimo pažangą;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ įgyvendinimo mechanizmo tobulinimo Valstybės pažangos tarybai;
 • vykdo Nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo rezultatų stebėseną (vertina, ar pasiektos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų faktinės reikšmių pasiekimą, nagrinėja šių reikšmių nepasiekimo priežastis, nustato galimas rizikas, imasi priemonių jai mažinti);
 • prireikus inicijuoja Nacionalinės pažangos programos peržiūras;
 • kartu su Nacionalinės pažangos programos prioritetų koordinatoriais organizuoja pasitarimus su atsakingais vykdytojais prioritetų įgyvendinimo pažangai ir rizikos mažinimo priemonėms aptarti;
 • vertina ministrams pavestų valdymo sričių planavimo dokumentų atitiktį Valstybės pažangos strategijos ir Nacionalinės pažangos programos prioritetams ir tikslams;
 • vertina ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos procesus ir dalyvauja juos tobulinant;
 • dalyvauja rengiant Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą ir kitus grupės rengiamus dokumentus;
 • prisideda prie teisės aktų, reglamentuojančių priskirtų veiklos sričių klausimus, projektų rengimo;
 • rengia ir teikia Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl priskirtų veiklos sričių klausimų sprendimo;
 • dalyvauja darbo grupių veikloje ir vertina strateginių veiklos planų kokybę;
 • bendradarbiauja su Ministro Pirmininko patarėjais ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojais sprendžiant klausimus, susijusius su grupės veiklos sritimis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
 • dirba komandoje, yra aktyvus jos narys, kasdienėje veikloje nuolat palaiko ryšius su savo ir kitų padalinių kolegomis, kad būtų veiksmingai įgyvendinami įstaigos tikslai;
 • optimaliai naudoja Vyriausybės kanceliarijos išteklius, tinkamai juos įvertina ir siūlo sprendimus;
 • dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai;
 • pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės veiklos srityje nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų, grupės vyriausiojo patarėjo pavedimus ir nurodymus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo administravimo, tarpinstitucinių projektų ar programų valdymo ar strateginio valdymo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės darbo organizavimą, strateginį planavimą, biudžeto sudarymą ir Vyriausybės kanceliarijos darbą;
 • išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
 • žinoti užsienio šalių patirtį strateginio valdymo srityje, išmanyti planavimo dokumentų rengimo tvarką ir intervencijų logiką, veiklos vertinimo kriterijų nustatymo bei biudžeto sudarymo bendruosius principus;
 • gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) B2 lygiu pagal Europasą;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: