Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginio valdymo departamento Projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Strateginio valdymo departamento (toliau – Departamentas) Projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) inicijuojamų bei diegiamų projektų, susijusių su kokybišku paramos lėšų administravimu, įgyvendinimą ir priežiūrą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • inicijuoja, įgyvendina ir prižiūri Agentūros naujus projektus, susijusius su kokybišku paramos lėšų administravimu;
 • teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų valdymo klausimais;
 • vykdo Agentūroje vykdomų projektų stebėseną, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio projektų koordinavimo, vieningos valdymo praktikos formavimo;
 • organizuoja komitetų, vykdančių Agentūros projektų priežiūrą, pasitarimus, jų protokolavimą bei kontroliuoja protokolinių pavedimų vykdymą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • turėti patirties Projektų valdyme
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos administravimą, strateginį planavimą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gerai išmanyti „Microsoft Office Project“ programą ir praktinį jos panaudojimą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, glaustai ir argumentuotai reikšti savo mintis.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: