Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Strateginio valdymo departamento Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Strateginio valdymo departamento (toliau – Departamentas) Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo ir kontrolės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinių sistemų atitikimą LR ir ES teisės aktams bei Agentūros struktūrinių padalinių poreikiams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nuolat vysto ir tobulina šių valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų su funkciniais reikalavimais susijusį funkcionalumą: Pareiškėjų registravimo informacinės sistemos (PRIS), Nacionalinės paramos administravimo informacinės sistemos (NPAIS), Tiesioginių išmokų administravimo informacinės sistemos (STIS), Plotinių priemonių 2014– 2020 m. administravimo informacinės sistemos (PPAIS), Geografinės informacinės sistemos (GIS2), Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS2), Pieno kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS (Pienas)), Pluoštinių linų kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS (Linai)), Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų administravimo informacinės sistemos (ATIS), Importo bei eksporto licencijų, importo kvotų ir eksporto subsidijų administravimo informacinės sistemos (IEAIS);
 • pagal Skyriaus kompetenciją vysto ir tobulina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos (ŽŪMIS) modulių, susijusių su Agentūros teikiamomis paslaugomis, funkcionalumą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant naujas valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas;
 • pagal Skyriaus kompetenciją tvarko su paramos administravimu susijusius administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų klasifikatorius;
 • pagal Skyriaus kompetenciją tobulina valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja vystant ir tobulinant kitų Agentūros informacinių sistemų funkcionalumą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko profesinius ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;
 • tvarko Skyriaus dokumentaciją;
 • teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti patirties informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo, funkcinių reikalavimų derinimo ir testavimo srityje;
 • gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Departamento veiklą, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų administravimą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: