Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo ir mokslo komiteto biuro Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

ŠVIETIMO ir MOKSLO KOMITETO BIURO paTARĖJO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Švietimo ir mokslo komiteto (toliau – Komitetas) biuro (toliau – Biuras) patarėjo pareigybė reikalinga padėti vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo statute apibrėžtą Komiteto veiklą Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų leidybos ir parlamentinės kontrolės srityse.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – teisėkūros ir parlamentinės kontrolės procesų aptarnavimo.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo aukštojo mokslo ir studijų srityje patirtį, turėti darbo patirties analizuojant teisės aktų projektus;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, švietimo ir mokslo sritį;

4.4. būti gerai susipažinęs su Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu;

4.5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine sandara, sprendimų priėmimo būdais, teisės aktų sistema, kuruojamos srities Europos Sąjungos teisės aktais;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

4.7. gebėti atlikti sudėtingų teisės aktų ir jų projektų ekspertinį vertinimą, rengti analitinę medžiagą naujų įstatymų ar jų pataisų siūlymams, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

4.8. gebėti Komiteto posėdžiuose, klausymuose, taip pat seminaruose, konferencijose analizuoti, vertinti, apibendrinti svarstomas problemas, teikti pasiūlymus ir sprendimo būdus;

4.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;

4.10. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.11. mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, elektroninio pašto; mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;

4.12. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, atlikti pavedimus;

4.13. būti atsakingas, iniciatyvus, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.


vSKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal nustatytas kuravimo sritis padeda Komiteto išvadų rengėjams parengti išvadų projektus ir pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų projektų ar kitų klausimų, perduotų Komitetui svarstyti, kad Komiteto posėdyje jie būtų laiku ir profesionaliai išnagrinėti ir kad būtų atliktos kitos Komitetui pavestos funkcijos;

5.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad Seimo priimtas teisės akto tekstas būtų laiku sutvarkytas ir perduotas Dokumentų departamentui tam, kad būtų užtikrintas sklandus teisėkūros procesas;

5.3. siekdamas padėti užtikrinti, kad būtų operatyviai ir sklandžiai svarstomi Seimo statute išvardyti Komiteto kompetencijai priklausantys klausimai, teikiamos išvados, atliekamos kitos Seimo pavestos užduotys, taip pat Komitetui teikiama ekspertinė pagalba, suderinęs su Biuro vedėju:

5.3.1. dalyvauja kitų komitetų organizuojamuose teisės aktų klausymuose ar svarstymuose, Komiteto ar Seimo valdybos sudaromose darbo grupėse, stebi kuruojamo klausimo svarstymą Seimo posėdyje;

5.3.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus, pastabas bei išvadas Komiteto nariams, rengiantiems ar analizuojantiems projektus, su Komiteto veikla susijusiais klausimais, dalyvauja atliekant įstatymų ir kitų teisės aktų projektų ekspertizę;

5.3.3. naudodamasis mokslinių tyrimų medžiaga ir darbais formuluoja užduotis užsakomoms ekspertizėms ir tyrimams, dalyvauja Komiteto atliekamuose parlamentiniuosetyrimuose;

5.3.4. rengia Komiteto sprendimų projektus;

5.3.5. dalyvauja rengiant Komiteto darbo planų projektus ir Komiteto veiklos ataskaitų projektus;

5.3.6. nagrinėja ir rengia atsakymų į gautus asmenų prašymus ir skundus bei valstybės institucijų ir kitų įstaigų raštus projektus;

5.3.7. rengia informaciją visuomenei apie priimtus teisės aktus, kitą su Komiteto darbu susijusią informaciją žiniasklaidai; prireikus rengia atsakymus į visuomenės informavimo priemonėse iškeltus klausimus; dalyvauja konferencijose, seminaruose ir kituose su šių klausimų sprendimu susijusiuose renginiuose;

5.4. pagal kompetenciją renka iš teisės aktų projektų juose vartojamus naujus terminus ir teikia juos, taip pat pasiūlymus dėl Terminų banke jau esamų terminų (dėl jų pakeitimo ar išbraukimo) Seimo kanceliarijos Terminijos komisijai, apie tai informavęs Biuro vedėją;

5.5. atlieka kitas su Biuro veikla susijusias funkcijas ir Biuro vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Biuro vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 11.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €