Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo ir sporto skyriaus Vyriausiasis specialistas (8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Neringa - Neringos savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KALBOS TVARKYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo) pareigybė reikalinga kontroliuoti Neringos savivaldybės teritorijoje valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, konsultuoti asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo informacinę ir šviečiamąją veiklą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos krypties (lituanistinį) išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kalbos tvarkytojo ar kalbos redaktoriaus srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
5.2. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas;
5.3. kontroliuoja, ar Savivaldybės viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų bei reklamos projektus;
5.4. kontroliuoja, ar Savivaldybės įstaigose, įmonėse ir organizacijose visi dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba;
5.5. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose;
5.6. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų valstybinės kalbos klausimais projektus;
5.7. kontroliuoja kalbos vartojimo taisyklingumą Savivaldybėje – derina ir vizuoja Savivaldybės teisės aktus (Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus), siunčiamus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitus raštus, siekiant, kad dokumentų kalba būtų taisyklinga ir dokumentai būtų parengti pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
5.8. prižiūri Savivaldybės interneto svetainės kalbos taisyklingumą;
5.9. nagrinėja pagal savo kompetenciją juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus;
5.10. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
5.11. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais;
5.12. reikalauja iš atsakingų pareigūnų pašalinti nustatytus trūkumus, surašo pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą protokolus įstatymų nustatytais atvejais;
5.13. pagal savo kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
5.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (171) »