Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti etninės kultūros išsaugojimo ir sklaidos politiką, organizuoti ir vykdyti etninės kultūros veiklą Biržų rajone.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir skatina organizuoti tradicines kalendorines šventes ir kitus etninės kultūros renginius (festivalius, koncertus, vakarones, vakarus, parodas ir pan., taip pat mokomojo pobūdžio –seminarus, stovyklas, kursus ir kt.);
 • inicijuoja savivaldybės etninės kultūros globos institucijų (tarybos, komisijos) įkūrimą, perspektyvinės etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros programos sukūrimą svarbiausiems etninės kultūros uždaviniams spręsti;
 • koordinuoja kultūros, švietimo, kitų įstaigų, seniūnijų, visuomeninių organizacijų, asmenų veiklą etninės kultūros srityje;
 • konsultuoja, teikia metodinę, organizacinę paramą, rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, metodinės, pažintinės literatūros, folkloro rinkinių garso ir vaizdo kaupimu;
 • rūpinasi Biržų rajone esančios etninės kultūros medžiagos (pasakojamojo, dainuojamojo, instrumentinio folkloro, kalendorinių, šeimos, bendruomenės, darbo papročių, tikėjimų, tradicinių amatų, tautodailės, architektūros medžiagos, liaudies meteorologijos, astronomijos, medicinos ir pan.) fiksavimu, kaupimu, tvarkymu. Telkia tos medžiagos rinkėjus, koordinuoja jų veiklą, formuoja archyvą (sukuria tinkamą medžiagos dokumentavimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką), užtikrina tos medžiagos prieinamumą;
 • organizuoja Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado įgyvendinimo darbus Biržų rajone, rūpinasi dokumentavimu, įtraukimu į rajono, respublikinius sąrašus, informacijos skleidimu, vertingiausių tradicijų tęstinumo palaikymu;
 • teikia pagalbą jau susikūrusiems ir skatina naujų folkloro ansamblių, tautodailės, amatų, kraštotyros būrelių, pavienių liaudies muzikos atlikėjų, tautodailininkų, kitų etninės kultūros sričių puoselėtojų veiklą;
 • rūpinasi etninės kultūros propagavimu ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose: siekia, kad jai būtų skirta derama vieta dalykinėje ir papildomo ugdymo sistemoje, rūpinasi, kad dirbančius etninės kultūros srityje pasiektų naujausia šios srities informacija;
 • organizuoja savo krašto etninės kultūros medžiagos leidybą – knygas, periodinius leidinius, vaizdines ir mokymo priemones, garso ir vaizdo įrašus;
 • koordinuoja ir organizuoja etninės kultūros ir turizmo plėtros projektų rengimą, naudojasi veikiančių fondų teikiamomis galimybėmis;
 • koordinuoja rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą, organizuoja paramos joms teikimą;
 • koordinuoja Savivaldybės etninės kultūros tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės turizmo įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
 • koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės turizmo įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvumo;
 • bendradarbiauja su Kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir kitomis valstybinėmis institucijomis etninės kultūros ir turizmo plėtros savivaldybėje klausimais;
 • analizuoja etninės kultūros būklę ir valdo informaciją apie padėtį rajone, teikia siūlymus dėl etninės kultūros problemų sprendimo ir etninės kultūros finansavimo;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevalstybinėmis savivaldybės institucijomis ir įstaigomis sprendžiant klausimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • prireikus atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
 • pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros, viešojo administravimo, meno arba kultūrinių industrijų srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kultūros ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės kultūros ir turizmo politiką, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti taikyti juos praktiškai;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.
CVB klientas

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: