Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo pagalbos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. P1-109

BENDROJO UGDYMO DEPARTAMENTO ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Bendrojo ugdymo departamento (toliau – departamentas) Švietimo pagalbos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Pareigybė reikalinga koordinuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – Ministerija) ar kitose institucijose parengtas ir Ministerijos koordinuojamas tarpinstitucines, tarptautines programas ir projektus, skirtus didinti negalią turinčių ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtrauktį į aukštąjį mokslą, rengti teisės aktų projektus, skirtus studijų prieinamumo ir švietimo pagalbos aukštajame moksle plėtrai.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities – švietimo veiklos (aukštojo mokslo, švietimo pagalbos) – funkcijas.
IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo švietimo sistemoje patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, socialines paslaugas ir socialinę paramą, švietimo pagalbą, aukštąjį mokslą, studijas;
4.5. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Europos Tarybos švietimo ir aukštojo mokslo politikos dokumentais;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti profesionaliai dirbti su dokumentais;
4.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.8. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. analizuoja situaciją dėl neįgaliųjų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų mokymosi ir švietimo pagalbos prieinamumo aukštajame moksle, dalyvauja nustatant prioritetines darbo šioje srityje kryptis, planuoja prieinamumui didinti skirtus darbus, pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.2. analizuoja Lietuvos ir kitų šalių neįgaliųjų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimo aukštajame moksle, inicijuoja ir koordinuoja projektų, teisės aktų, metodinės medžiagos rengimo ir gerosios patirties sklaidos darbus;
5.3. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, skirtus šalies aukštojo mokslo švietimo pagalbos sistemai kurti, sveikatos, socialinės paramos veikloms stiprinti, jų veiksmingumui vertinti, plėtotei;
5.4. koordinuoja Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijai aukštajame moksle įgyvendinti skirtas veiklas;
5. 5. pagal kompetenciją koordinuoja nacionalines ir tarptautines studentų psichikos sveikatai stiprinti ir saugoti skirtas programas;
5.6. pagal kompetenciją koordinuoja arba dalyvauja įgyvendinant Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų koordinuojamas tarpinstitucines programas, strategijas ir koncepcijas, priemonių planus, dalyvauja švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) ar kitų institucijų vadovų sudarytose darbo grupėse, siekdamas didinti aukštojo mokslo prieinamumą, švietimo pagalbos veiksmingumą negalią turintiems ar socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, socialinės ir sveikatos priežiūros politikos dermę;
5.7. bendradarbiauja su Ministerijai pavaldžiomis įstaigomis pagal jų kompetenciją vykdydamas švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros veiklas;
5.8. dalyvauja ministro patvirtintose komisijose ir darbo grupėse, atstovauja skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.9. dalyvauja koordinuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus, siekiant užtikrinti projektų veiksmingumą ir naudingumą;
5.10. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja konsultacinius ir informacinius renginius, seminarus, konferencijas, pasitarimus kuruojamais klausimais, pasitelkęs ekspertus vertina projektus, programas;
5.11. konsultuoja Ministerijos administracijos padalinių specialistus, Ministerijos pavaldžias švietimo įstaigas, savivaldybių administracijas, dalininkų susirinkimus aukštąsias mokyklas kuruojamais klausimais;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja užsakant aukštojo mokslo, švietimo pagalbos prieinamumo vertinimo mokslinius tyrimus;
5.13. kuruojamais klausimais bendradarbiauja su kitais Ministerijos padaliniais, pavaldžiomis įstaigomis, valstybės institucijomis, savivaldybių administracijomis, dalininkų susirinkimais, asociacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
5.14. pagal kuruojamas veiklos sritis dalyvauja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse, komisijose, projektuose atstovaudamas šaliai ir siekdamas užtikrinti Ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
5.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministro, viceministrų, Ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ministerijos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.50
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €