Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,1)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra užtikrinti valstybės ir Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo politikos vykdymą švietimo įstaigose, ugdymo turinio ir švietimo procesų įgyvendinimą ir jų pokyčių valdymą.
 • Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
 • kuruoti priskirtų bendrojo ugdymo mokyklų veiklą – teikti vadybinę, dalykinę pagalbą kuruojamoms švietimo įstaigoms, padėti įgyvendinti ugdymo turinį, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo sąlygas, procesus, pasiekimus ir pokyčius, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, veiklos priežiūrą, įgyvendinant švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • vykdyti centralizuotą asmenų priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas, siekiant užtikrinti duomenų bazės funkcionalumą, saugumą ir patikimumą;
 • koordinuoti ugdymo planų rengimą bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant užtikrinti jų atitiktį teisės aktais patvirtintiems bendriesiems ugdymo planams;
 • koordinuoti aptarnavimo teritorijų priskyrimą mokykloms asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, siekiant įgyvendinti teisės aktus švietimo srityje;
 • koordinuoti priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektavimą biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant užtikrinti mokyklų veiklos efektyvumą ir konkurencingumą;
 • rinkti ir analizuoti informaciją apie valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, juos apibendrinti ir teikti informaciją skyriaus vedėjui, švietimo įstaigoms ir visuomenei, siekiant užtikrinti švietimo politikos įgyvendinimą;
 • rinkti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie mokyklų tinklo pertvarkos eigą ir teikti ją skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti švietimo sistemoje vykdomų procesų efektyvumą ir ekonominį pagrįstumą;
 • rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, siekiant įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;
 • vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pedagogikos ar švietimo vadybos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, švietimo sistemą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;
 • mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB klientas

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: