Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Tarptautinių reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybėse, užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bendradarbiavimą su tarptautinėmis vartotojų teisių gynimo organizacijomis bei užsienio valstybių vartotojų teisių apsaugos įstaigomis.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nuolat tikrina ir seka LINESIS sistemoje informaciją apie Europos Sąjungos institucijose svarstomus klausimus, rengiamus teisės aktų projektus ir jų svarstymo eigą vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje arba kitose susijusiose srityse bei informuoja apie naujausius pakeitimus Tarptautinių reikalų skyriaus vedėją, teikia su tuo susijusius pasiūlymus, siekiant užtikrinti reguliarų informacijos ES vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais pateikimą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose rengiamų teisės aktų projektų ir svarstomų klausimų vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Europos Sąjungos institucijų rengiamuose posėdžiuose, darbo grupėse pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas, siekiant tinkamo Lietuvos atstovavimo svarstant vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimus Europos Sąjungos lygmenyje.
 • rengia ir teikia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svarstomų bylų, priskiriamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos atstovavimą vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros procese Europos Sąjungos lygmenyje.
 • dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos ar užsienio valstybių paramos projektus ir rengia ataskaitas apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dalyvavimą tokiuose projektuose, siekiant tinkamai pasinaudoti tokių projektų teikiama parama ir stiprinti vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros specialistų gebėjimus.
 • rengia apžvalgines medžiagas, pranešimus, aiškinamuosius raštus ir pan. Europos Sąjungos institucijų ar tarptautinių organizacijų prašymu, naudojant kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių pateiktus statistinius ar kitus duomenis, kad būtų užtikrintas teisingos ir tikslios atitinkamos informacijos apie Lietuvos situaciją vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje pateikimas.
 • rengia ataskaitas, pristatymus bei kitą medžiagą, kuri yra reikalinga Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dalyvaujant Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN) veikloje bei bendradarbiaujant su kitomis tarptautinėmis vartotojų teisių gynimo bei ne maisto produktų rinkos priežiūros organizacijomis (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), PROSAFE ir kt.), kad būtų užtikrintas tinkamas Lietuvos tarptautinis bendradarbiavimas vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • rengia tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos srityse, siekiant dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo vartotojų apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • organizuoja tarptautines konferencijas, seminarus, susitikimus, siekiant stiprinti vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros specialistų gebėjimus.
 • organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes, užsienio valstybių delegacijų ir atstovų vizitus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos atstovavimą vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje Europos Sąjungos ir tarptautiniame lygmenyse.
 • atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos gaunamų ir siunčiamų dokumentų vertimus, o esant reikalui, užtikrina vertimą atvykus užsienio šalių atstovams.
 • valstybės tarnautojas vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Tarptautinių reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra susijusius teisės aktus, Europos Sąjungos vartotojų politikos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nuostatas. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader programomis;
 • mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu;
CVB klientas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: