Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Tauragės skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 10,35; darbo vieta Tauragėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

TAURAGĖS skyriaus vedėjo

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Tauragės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką migracijos srityje, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus, nuostatas.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Specialiosios veiklos sritys – sprendimų priėmimo įgyvendinimas, priežiūra ir kontrolė, bendroji veiklos sritis – veiklos planavimas ir organizavimas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį migracijos srityje;

4.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties, administracinės atsakomybės taikymo klausimus;

4.6. mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

4.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatyta šiai pareigybei Migracijos departamento direktoriaus patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, atsako už skyriaus funkcijų vykdymą, veiklos organizavimą, vidaus administravimą ir darbo drausmę;

5.2. Migracijos departamento direktoriaus nustatytais atvejais priima sprendimus;

5.3. vykdo nuolatinę migracijos procesų stebėseną, analizuoja pokyčius, numato tendencijas ir grėsmes, teikia Migracijos departamento direktoriui siūlymus dėl migracijos procesų kontrolės tobulinimo;

5.4. pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja užsieniečių kontrolės ir nelegalios migracijos prevencijos priemones, dalyvauja vykdant šias priemones, apibendrina jų įgyvendinimo rezultatus;

5.5. analizuoja skyriuje aptarnaujamų asmenų srautus, apdoroja ir rengia informaciją, pasiūlymus su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusiais klausimais;

5.6. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria nuobaudas;

5.7. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo korupcijos prevencijos priemones;

5.8. pasirašo skyriaus parengtus dokumentus;

5.9. rengia skyriaus veiklos ataskaitas;

5.10. priima asmenis, pagal kompetenciją organizuoja asmenų skundų, prašymų, pareiškimų nagrinėjimą;

5.11. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją;

5.12. teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų mokymų ir mokymų programų;

5.13. teikia Migracijos departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »